highlight chords
				             

  [Am]       [G]           [F]    [G]    [Am] 
Thời thế cho tôi một bước lên cao, ai cũng đều vây lấy tôi . 
 

  [C]         [D]            [C]         [D]    [C] 
Tình cũng như vậy, đen trắng không màng, nhanh yêu nhanh quên như trò chơi . 
 

     [Am]          [G]             [F]       [Dm] 
Tôi đã tin lầm người, tôi đã yêu lầm người đem cho hết lợi danh giàu sang . 
 

     [Am]           [G]            [F]          [Em]
Tôi đã bán linh hồn, tôi đã trắng tay rồi để hôm nay tôi là người đáng thương . 
 

 

    [Am]         [G]         [F]    [G]    [Am] 
Cuộc đờ i lắm, lắm bon chen , thế gian đầy lọc lừa ham lợi danh . 
 

  [Am]      [F]         [G]            [Em] 
Ngồi nơi đây, nhớ ngày xưa, tôi quá ham giàu quên tình người . 
 

  [Am]       [Dm]     [G]      [Em]     [Am] 
Nay tôi đã hiểu yêu là sai, xin cho tôi làm lại từ đầu ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu là sai

				             

  [Am]       [G]           [F]    [G]    [Am] 
Thời thế cho tôi một bước lên cao, ai cũng đều vây lấy tôi . 
 

  [C]         [D]            [C]         [D]    [C] 
Tình cũng như vậy, đen trắng không màng, nhanh yêu nhanh quên như trò chơi . 
 

     [Am]          [G]             [F]       [Dm] 
Tôi đã tin lầm người, tôi đã yêu lầm người đem cho hết lợi danh giàu sang . 
 

     [Am]           [G]            [F]          [Em]
Tôi đã bán linh hồn, tôi đã trắng tay rồi để hôm nay tôi là người đáng thương . 
 

 

    [Am]         [G]         [F]    [G]    [Am] 
Cuộc đờ i lắm, lắm bon chen , thế gian đầy lọc lừa ham lợi danh . 
 

  [Am]      [F]         [G]            [Em] 
Ngồi nơi đây, nhớ ngày xưa, tôi quá ham giàu quên tình người . 
 

  [Am]       [Dm]     [G]      [Em]     [Am] 
Nay tôi đã hiểu yêu là sai, xin cho tôi làm lại từ đầu ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com