1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu là sai

Cuộn trang

[Am] [G] [F] [G] [Am] Thời thế cho tôi một bước lên cao, ai cũng đều vây lấy tôi . [C] [D] [C] [D] [C] Tình cũng như vậy, đen trắng không màng, nhanh yêu nhanh quên như trò chơi . [Am] [G] [F] [Dm] Tôi đã tin lầm người, tôi đã yêu lầm người đem cho hết lợi danh giàu sang . [Am] [G] [F] [Em] Tôi đã bán linh hồn, tôi đã trắng tay rồi để hôm nay tôi là người đáng thương . [Am] [G] [F] [G] [Am] Cuộc đờ i lắm, lắm bon chen , thế gian đầy lọc lừa ham lợi danh . [Am] [F] [G] [Em] Ngồi nơi đây, nhớ ngày xưa, tôi quá ham giàu quên tình người . [Am] [Dm] [G] [Em] [Am] Nay tôi đã hiểu yêu là sai, xin cho tôi làm lại từ đầu ...

Video hướng dẫn