1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu một người không yêu

Cuộn trang

1. Ngày hôm [Em] qua em níu [D] tay em cố [C] giữ chân anh lại [G] đây Mà anh [Am] vẫn buông cánh [D] tay để cho em tổn thương như [Bm] vậy Về bên [Em] ai anh có [D] vui anh có [C] sống tốt hơn bây [G] giờ Ở nơi [Am] đây em vẫn [D] nhớ vẫn yêu [Bm] anh dù anh quên [Em] rồi ĐK: Ngày anh [Em] đi em không [C] khóc em chỉ [D] thấy xót xa trong [G] lòng Thời gian [Am] trôi làm anh thay [D] đổi, hay vì ai mà anh gian [Bm] dối Đến bây [Em] giờ anh quay [D] về thì em [C] biết phải làm sao [G] đây Giữ chặt [Am] anh hay sẽ buông [D] tay, tại sao [Bm] anh làm em đau như [Em] vậy 2. Ngồi trong [Em] đêm em chỉ [D] mong ở bên [C] ai anh được hạnh [G] phúc Ngày anh [Am] đi em suy [D] nghĩ, chắc do em đã sai điều [Bm] gì Về bên [Em] ai anh có [D] vui anh có [C] sống tốt hơn bây [G] giờ Ở nơi [Am] đây em vẫn [D] nhớ vẫn yêu [Bm] anh dù anh quên [Em] rồi * Và giờ đây anh xin [C] lỗi mong em thứ [D] tha để anh quay [G] về Vì [Am] anh còn yêu [D] em mãi hãy bên anh người [Bm] hỡi Đến bây [Em] giờ anh quay [D] về thì em [C] biết phải làm sao [G] đây Giữ chặt [Am] anh hay sẽ buông [D] tay, tại sao [Bm] anh làm em đau như [Em] vậy

Video hướng dẫn