1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu người chung vách

Cuộn trang

Ngâm thơ: Nhà nàng chung vách với nhà tôi Hai đứa chia nhau một góc trời Một sáng mùa đông sau tiếng pháo Nàng bước theo chồng tôi lẻ loi 1. Nhà mình chung [E7] vách sao mối tình [Am] lại xa Có phải vì [A7] tôi trắng tay [Dm] đời nghèo Hay tại duyên lành chưa [Am] tới Hay vì tơ hồng chưa se [G] mối Nên đôi mình không bước [E7] chung đôi 2. Nhà mình chung vách sao vẫn hoài [Am] tình câm Có lẽ tại [A7] tôi thương lén [Dm] yêu thầm Hay là vì tôi xấu [Am] xí Nên mắt nàng giả vờ không [G] thấy Khi tôi mang [E7] tặng em trái [Am] tim yêu ĐK: Một sáng mùa [Dm] đông có ngựa xe pháo [Am] hồng Tiễn nàng đi lấy [E7] chồng [Am] Vách buồn lạnh tường [Dm] vôi, yêu người chưa kịp [E7] nói Chung vách thì cũng đến [Am] thế thôi [E7] 3. Nhà mình chung vách sao chúng mình [Am] biệt ly Biết hận gì [A7] đây, biết nói [Dm] năng gì Tôi một đời buồn lẻ [Am] bóng Nghe lòng dậy từng cơn [G] sóng Chim sáo [E7] buồn chim sáo [Am] sang sông

Video hướng dẫn