highlight chords
Ngâm thơ: Nhà nàng chung vách với nhà tôi
Hai đứa chia nhau một góc trời
Một sáng mùa đông sau tiếng pháo
Nàng bước theo chồng tôi lẻ loi
1. Nhà mình chung [E7] vách sao mối tình [Am] lại xa 
Có phải vì [A7] tôi trắng tay [Dm] đời nghèo 
Hay tại duyên lành chưa [Am] tới 
Hay vì tơ hồng chưa se [G] mối 
Nên đôi mình không bước [E7] chung đôi
2. Nhà mình chung vách sao vẫn hoài [Am] tình câm 
Có lẽ tại [A7] tôi thương lén [Dm] yêu thầm 
Hay là vì tôi xấu [Am] xí 
Nên mắt nàng giả vờ không [G] thấy 
Khi tôi mang [E7] tặng em trái [Am] tim yêu
ĐK: Một sáng mùa [Dm] đông có ngựa xe pháo [Am] hồng 
Tiễn nàng đi lấy [E7] chồng 
[Am] Vách buồn lạnh tường [Dm] vôi, yêu người chưa kịp [E7] nói 
Chung vách thì cũng đến [Am] thế thôi [E7]
3. Nhà mình chung vách sao chúng mình [Am] biệt ly 
Biết hận gì [A7] đây, biết nói [Dm] năng gì 
Tôi một đời buồn lẻ [Am] bóng
Nghe lòng dậy từng cơn [G] sóng 
Chim sáo [E7] buồn chim sáo [Am] sang sông
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu người chung vách

Song Ngọc
Ngâm thơ: Nhà nàng chung vách với nhà tôi
Hai đứa chia nhau một góc trời
Một sáng mùa đông sau tiếng pháo
Nàng bước theo chồng tôi lẻ loi
1. Nhà mình chung [E7] vách sao mối tình [Am] lại xa 
Có phải vì [A7] tôi trắng tay [Dm] đời nghèo 
Hay tại duyên lành chưa [Am] tới 
Hay vì tơ hồng chưa se [G] mối 
Nên đôi mình không bước [E7] chung đôi
2. Nhà mình chung vách sao vẫn hoài [Am] tình câm 
Có lẽ tại [A7] tôi thương lén [Dm] yêu thầm 
Hay là vì tôi xấu [Am] xí 
Nên mắt nàng giả vờ không [G] thấy 
Khi tôi mang [E7] tặng em trái [Am] tim yêu
ĐK: Một sáng mùa [Dm] đông có ngựa xe pháo [Am] hồng 
Tiễn nàng đi lấy [E7] chồng 
[Am] Vách buồn lạnh tường [Dm] vôi, yêu người chưa kịp [E7] nói 
Chung vách thì cũng đến [Am] thế thôi [E7]
3. Nhà mình chung vách sao chúng mình [Am] biệt ly 
Biết hận gì [A7] đây, biết nói [Dm] năng gì 
Tôi một đời buồn lẻ [Am] bóng
Nghe lòng dậy từng cơn [G] sóng 
Chim sáo [E7] buồn chim sáo [Am] sang sông

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com