1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu nhau đi (Besame mucho)

Cuộn trang

[Am] Yêu nhau đi, đời đâu có [A7] nghĩa [Dm] chi Yêu nhau đi [E] ta lo chi [F] cho đôi mi [E] thêm phai úa màu [A7] Ta yêu nhau cớ sao em âu [Dm] sầu? [Am] Phút giây này có bao giờ [F] đến với đời [E] ta hai lần [Am] đâu. [Dm] Nơi đây đêm nay ta cùng [C] vui ta say sưa Trong niềm [E] hoan ca hòa ngàn câu ân [A7] ái [Dm] Yêu nhau đi em trong triền [C] miên vui bao la Trong hồn [E] nhiên say trong đắm đuối ngất [E] ngây. [Am] Yêu nhau đi, mình không nên [A7] tiếc [Dm] chi Trao nhau đi [E] muôn môi hôn [F] bao đam mê [E] trong say đắm này [A7] Ta yêu nhau có trăng sao trên [Dm] trời [Am] Chiếu muôn ngàn ánh soi tình [F] chúng ta bừng [E] muôn sắc [Am] hồng. ------------------- Phiên bản tiếng Tây Ban Nha theo phần trình bài của Andrea Bocelli [Am] Bésame, bésame [A7] mu- [Dm] cho Como si [E] fuera esta [F] noche la [E] última vez. [A7] Bésame, bésame mu – [Dm] cho [Am] Que tengo miedo a per- [F] derte per- [E] derte des- [Am] pués [Am] Bésame, bésame [A7] mu- [Dm] cho Como si [E] fuera esta [F] noche la [E] última vez. [A7] Bésame, bésame mu – [Dm] cho [Am] Que tengo miedo a per- [F] derte per- [E] derte des- [Am] pués [Dm] Quiero tenerte muy [C] cerca Mirarme en tus [E] ojos verte junto a [A7] mi [Dm] Piensa que tal ves ma- [C] ñana Yo ya estaré [E] lejos muy lejos de [E] ti [Am] Bésame, bésame [A7] mu- [Dm] cho Como si [E] fuera esta [F] noche la [E] última vez. [A7] Bésame, bésame mu – [Dm] cho [Am] Que tengo miedo a per- [F] derte per- [E] derte des- [Am] pués

Video hướng dẫn