1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu nhau ghét nhau

Cuộn trang

[C] Yêu [G7] nhau [Am] mấy núi cũng [G7] leo, [Am] mấy sông cũng [C] lội, mấy đèo cũng [G7] qua Yêu [Dm] nhau chẳng ngại đường xa, một ngày không [C] đến [G7] thì ba bốn [C] ngày Yêu [G7] nhau [Am] cởi áo cho [G7] nhau, [C] về nhà mẹ hỏi qua cầu gió [G7] bay Yêu [Dm] nhau chẳng ngại đường xa đá vàng cũng [C] quyết [G7] phong ba cũng [C] liều [C] Yêu nhau kéo áo đắp chung, [G7] ghét nhau nắng dại mưa dầm mặc [C] nhau Yêu nhau con mắt liếc qua, [G7] ghét nhau ném [C] đá [G7] vỡ đầu nhau [C] ra Thì [Am] ai ơi ai ơi xin [F] đừng, [Dm] chưa tan buổi [G7] chợ đã chia đôi [C] đường Thì [Am] ai ơi, ai ơi xin [F] đừng, yêu nhau buổi [G7] sáng buổi chiều xa [C] nhau * Rap: Yêu nhau xa mấy cũng gần ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa Yêu nhau sẻ lụa may quần ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra Có yêu nói rằng rằng yêu chẳng yêu thì nói một điều cho xong Làm chi dở đục dở trong lờ đờ nước hến cho lòng tương tư

Video hướng dẫn