1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu rồi sẽ yêu và yêu

Cuộn trang

1. [Em] Màu tóc [D] em dưới ánh trăng [G] vàng Vui [C] đùa cùng [D] mây với [G] gió [Em] Màu tóc [D] em với chút ơ [G] hờ Mơ [C] màng thoáng [D] lên bài [Em] thơ Ngồi hé [D] môi cất tiếng tươi [G] cười Vui [C] buồn chứa [D] chan tiếng [G] hát [Em] Nhờ ánh [D] trăng nói với em [G] rằng Em [C] đẹp nhất [D] trong lòng [Em] anh. ĐK: [D] Ghì bên nhau xiết [G] tan bao ưu sầu Vui [C] buồn chia [D] đôi cất [G] giấu [D] Cùng mơ lên nấc [G] thang cõi hồng Quên [C] đời đắng [D] cay từ [Em] đây 2. [Em] Rồi sớm [D] mai thức giấc mơ [G] hồng Tươi [C] cười hằn [D] trong ánh [G] mắt [Em] Và bóng đêm cũng [D] đã qua [G] dần Mai [C] vàng hé [D] trên làn [Em] môi Vì lỡ [D] yêu ánh mắt ơ [G] hờ Yêu [C] làn tóc [D] em bối [G] rối [Em] Vì đã [D] yêu bóng dáng hôm [G] nào Yêu [C] rồi, sẽ [D] yêu và [Em] yêu ĐK: [D] Ghì bên nhau xiết [G] tan bao ưu sầu Vui [C] buồn chia [D] đôi cất [G] giấu [D] Cùng mơ lên nấc [Bm] thang cõi hồng Quên [C] đời đắng [D] cay từ [Em] đây Hát tăng ½ tone lên [Fm] ----- 2. [Fm] Rồi sớm [Eb] mai thức giấc mơ [Ab] hồng Tươi [C#] cười hằn [Eb] trong ánh [Ab] mắt [Fm] Và bóng đêm cũng [Eb] đã qua [Ab] dần Mai [C#] vàng hé [Eb] trên làn [Fm] môi Vì lỡ [Eb] yêu ánh mắt ơ [Ab] hờ Yêu [C#] làn tóc [Eb] em bối [Ab] rối [Fm] Vì đã [Eb] yêu bóng dáng hôm [Ab] nào Yêu [C#] rồi, sẽ [Eb] yêu và [Fm] yêu

Video hướng dẫn