1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu Trong Ánh Sáng

Cuộn trang

Gam A Nhịp 4/4 |[A]__ |[E/G#]__ |[F#m]__ |[D]__ |[A]Tìm trong trận bão đêm, |[E/G#]để riêng ta thấy em |[F#m]Tìm trong ngọn gió...ta đi tìm |[E]em...miệt [D]mài |[A]Tìm nơi đầu sóng kia, |[E/G#]tìm nơi con nước chia |[F#m]Tìm em ta rước em về |[E]với tim [A]này...|[D]... [A] Rồi |[D]yêu như là ko bao giờ gặp |[C#7]nữa |[F#m]Yêu trong ánh trăng vàng khoe |[B]thân hình |[D]Yêu trong đau đớn ta đang hoài |[C#m]than [F#m]chính mình |[G]Yêu ta có nói... nỗi |[E]điêu linh |[A]Vì yêu thật khó khăn, |[E/G#]để cho ta giữ em |[F#m]Vì yêu là giết đi tâm bình |[E]an... [D]ngày nào |[A]Vì yêu sợ cách xa, |[E/G#]sợ phải như cánh hoa (cánh hoa tàn mau) |[F#m]Thì ta xin trói em vào |[E]với [A]ta này...|[D]... [A] 6/8 |[Dm]___ |[Gdim7]___ |[A]___ |[Dm]___ |[D7]__ |[Gm]__ |[E]__ |[A]___ |[Dm]__ |[Gdim7]__ |[A]__ |[Dm]___ |[D7]__ |[Gm]__ |[E]__ |[A]__ 4/4 Rồi |[D]yêu như là ko bao giờ gặp |[C#7]nữa |[F#m]Yêu trong ánh trăng vàng khoe |[B]thân hình |[D]Yêu trong đau đớn ta đang |[C#m]hoài than [F#m]chính mình |[G]Yêu ta có nói... nỗi |[E]điêu linh |[A]Vì yêu thật khó khăn, |[E/G#]để cho ta giữ em |[F#m]Vì yêu là giết đi tâm bình |[E]an... [D]ngày nào |[A]Vì yêu sợ cách xa, |[E/G#]sợ phải như cánh hoa (cánh hoa tàn mau) |[F#m]Thì ta xin trói em vào |[E]với [A]ta này...|(2/4) [D]... |[A]Vì yêu sợ cách xa, |[E/G#]sợ phải như cánh hoa (cánh hoa tàn mau) |[F#m]Thì ta xin trói em vào |[E]với [A]ta này...|[D]... [A] Gạch nhip: Nguyễn Phương Thảo Ghi hợp âm: Vũ Hữu Trung

Video hướng dẫn