highlight chords
Intro: E B A
[C#m]]Rip Out the Love
And Keep The [E] Truth Alive
Can You [C#m] feel it ?
Time will come and Set [E] You Free
[C#m]Just take another breath
See the morning [E] light
Can You [C#m] feel me ?
With all the things We have to [E] realize
And shows Us what is [B] Real
You and [E] I
We'll [B] Kill The Love [A] Tonight
All We [E] want is [B] more than meet the [A] eyes
Maybe Our [E]Confession, [B]Temptation ...
Is it [C#m]beautiful this way ?
You and [E] I
We [B] Kill The Love [A]Tonight
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

You & I, We"ll Kill The Love Tonight

Black Infinity
Intro: E B A
[C#m]]Rip Out the Love
And Keep The [E] Truth Alive
Can You [C#m] feel it ?
Time will come and Set [E] You Free
[C#m]Just take another breath
See the morning [E] light
Can You [C#m] feel me ?
With all the things We have to [E] realize
And shows Us what is [B] Real
You and [E] I
We'll [B] Kill The Love [A] Tonight
All We [E] want is [B] more than meet the [A] eyes
Maybe Our [E]Confession, [B]Temptation ...
Is it [C#m]beautiful this way ?
You and [E] I
We [B] Kill The Love [A]Tonight

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com