highlight chords
[D] You are my [A] strength when I am [Bm] weak
You are the [D] treasure that I [G] seek
You are my [D] all [A] in [D] all [A7]
[D] Seeking You [E] as a precious [Bm] jewel
Lord to give [D] up, I'd be a [G] fool
You are my [D] all [A] in [D] all [A7]
[D] Je- [A] sus, [Bm] Lamb of [D] God, [G] worthy [D] is Your [A] name
[D] Je- [A] sus, [Bm] Lamb of [D] God, [G] worthy [A] is Your [D] name
[D] Taking my [A] sin, my cross, my [Bm] shame
Rising a –[D] gain, I bless Your [G] name
You are my [D] all [A] in [D] all [A7]
[D] When I fall [A] down, You pick me [Bm] up
When I am [D] dry, You fill my [G] cup
You are my [D] all [A] in [D] all [A7]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

You are my all in all

Đang cập nhật
[D] You are my [A] strength when I am [Bm] weak
You are the [D] treasure that I [G] seek
You are my [D] all [A] in [D] all [A7]
[D] Seeking You [E] as a precious [Bm] jewel
Lord to give [D] up, I'd be a [G] fool
You are my [D] all [A] in [D] all [A7]
[D] Je- [A] sus, [Bm] Lamb of [D] God, [G] worthy [D] is Your [A] name
[D] Je- [A] sus, [Bm] Lamb of [D] God, [G] worthy [A] is Your [D] name
[D] Taking my [A] sin, my cross, my [Bm] shame
Rising a –[D] gain, I bless Your [G] name
You are my [D] all [A] in [D] all [A7]
[D] When I fall [A] down, You pick me [Bm] up
When I am [D] dry, You fill my [G] cup
You are my [D] all [A] in [D] all [A7]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com