highlight chords
VERSE
[D]It's a little bit [G]funny, this[A] feeling in[F#m]side
[Bm]I'm not one of [Bm/A]those who can [Bm/Ab]easily hi[G]de
[D]I don't have much [A]money, but, [F#]boy if I [Bm]did
[D]I'd buy a big [Em7]house where [G]we both could [A]live
[D]If I was a [G]sculptor, but[A] then ag[F#m]ain no
[Bm]Or A man who [Bm/A]makes potions in A [Bm/Ab]travelling [G]show
[D]I know it's not [A]much but it's the [F#]best I can [Bm]do
[D]My gift is my [Em7]song, and [G]this one's for [D]you
---------------------------------------------------------------------

Chorus
[A]And you can tell [Bm]everybody [Em7]this is your [G]song
[A]It may be [Bm]quite simple [Em]but now that it's [G]done
I [Bm]hope you don't mind, I [Bm/A]hope you don't mind
[Bm/Ab]That I put down in [G]words,
How [D]wonderful [Em]life is while [G]you're in the [A]world
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Your Song

Elton John
VERSE
[D]It's a little bit [G]funny, this[A] feeling in[F#m]side
[Bm]I'm not one of [Bm/A]those who can [Bm/Ab]easily hi[G]de
[D]I don't have much [A]money, but, [F#]boy if I [Bm]did
[D]I'd buy a big [Em7]house where [G]we both could [A]live
[D]If I was a [G]sculptor, but[A] then ag[F#m]ain no
[Bm]Or A man who [Bm/A]makes potions in A [Bm/Ab]travelling [G]show
[D]I know it's not [A]much but it's the [F#]best I can [Bm]do
[D]My gift is my [Em7]song, and [G]this one's for [D]you
---------------------------------------------------------------------

Chorus
[A]And you can tell [Bm]everybody [Em7]this is your [G]song
[A]It may be [Bm]quite simple [Em]but now that it's [G]done
I [Bm]hope you don't mind, I [Bm/A]hope you don't mind
[Bm/Ab]That I put down in [G]words,
How [D]wonderful [Em]life is while [G]you're in the [A]world

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com