highlight chords
			[Am] Deep in my heart there"s a fire burning [G] hard
[Am] Deep in my heart there"s desire for a [G] start
I"m [Dm] dying in emotion. It"s my word in fanta – [Am] sy
I"m [F] living in my [Dm] living in my [G] dreams

You"re my [Am] heart you"re my [Dm] soul
I"m keep it [G] shining every where I [Am] go
You"re my heart you"re my [Dm] soul
I"ll be [G] holding you forever
[G] Staying with you together

You"re my [Am] heart you"re my [Dm] soul
Yeah I [G] feel that our love will [Am] grow
You"re my heart you"re my [Dm] soul
That"s the [G] only thing I really [Am] know

[Am] Let"s look for a star and believe my burning [G] heart
[Am] Feeling all right come and open up your [G] heart
I [Dm] keep the candle burning let your body melt in [Am] mine
I"m [F] living in my [Dm] living in my [G] dream
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

You"re my heart you"re my soul

Modern Talking
			[Am] Deep in my heart there"s a fire burning [G] hard
[Am] Deep in my heart there"s desire for a [G] start
I"m [Dm] dying in emotion. It"s my word in fanta – [Am] sy
I"m [F] living in my [Dm] living in my [G] dreams

You"re my [Am] heart you"re my [Dm] soul
I"m keep it [G] shining every where I [Am] go
You"re my heart you"re my [Dm] soul
I"ll be [G] holding you forever
[G] Staying with you together

You"re my [Am] heart you"re my [Dm] soul
Yeah I [G] feel that our love will [Am] grow
You"re my heart you"re my [Dm] soul
That"s the [G] only thing I really [Am] know

[Am] Let"s look for a star and believe my burning [G] heart
[Am] Feeling all right come and open up your [G] heart
I [Dm] keep the candle burning let your body melt in [Am] mine
I"m [F] living in my [Dm] living in my [G] dream

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com