1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yu Kai Đi - Yu Kai Đa

Nhạc Pháp - Lời Việt: Lm. Tiến Lộc - Lm. Quang Uy
Nguồn: thanhcavietnam.net