highlight chords
____Intro: [D]- [Bm]- [Em7]- [A]- (Repeat)
____Chorus: 1
[D] [Bm]Yvonne's the [Em7]one I've been [A]counting on
[D]She [Bm]said, "Hold [Em7]on, you're [A]not the only one"
[D]And so [Bm]I said [Em7]so [A]long, [D] [Bm] [Em7] [A]Yvonne
[D] [Bm] [Em7]____Verse: [A]1
[D]When I first [Dsus4]saw [D] [Em7]Yvo______nne, volcanoes erupted
And [Bm]her laughter [Bm/A]flowed into [G]my life
[A]She [D]seemed [A]alright, [D]nothing wrong,
[A] [D]Everything about [A]her was [D]so strong
[F#m]And no one's [Bm]gonna keep us [Em7] [A]apart
[F#m]- [Bm]- [Em7]- [A]-____Chorus:
[D] [Bm]Yvonne's the [Em7]one I've been [A]counting on
[D]She [Bm]said, "Hold [Em7]on, you're [A]not the only one"
[D]And so [Bm]I said [Em7]so [A]long, [D] [Bm] [Em7] [A]Yvonne
____Verse: 2
When [D]I saw her [Dsus4] [D]aga______in, I [Em7]was caught in a landslide
[Bm]But I didn't dare [Bm/A]let it [G]show
[A]Her ruby [D]lips [A]were teasing [D]me
[A]But [D]jealousy [A]would never [D]let us be
[F#m]So always gonna [Bm]keep us [Em7] [A]apart
do [F#m]do do do do do [Bm]do do do [Em7] [A]do_______
____Bridge:
[Em9]She never knew how much I loved [A9]her
[Em9]I never got to tell [A9]her
[Em9]We never [A9]found a way to say [Em9] [A9]farewell
[Em9]Yvonne, do do do [A9]do do do do______
[Em9] [Em9] [Em9] [D]Yvo_ [A9] [A9] [B]___ [A9] [E]__ _ [A]_______nne
____Verse: 3
When [D]I last saw [Dsus4] [D] [Em7]Yvo______nne
She's [Em7]covered in roses
But [Bm]a sadness had [Bm/A]entered her [G]life
[A]She walked [D]so tall, [A]she was so [D]tanned
[A]Everything [D]about her [A]was so [D]grand
[F#m]But what you get [Bm]is not [Em7]what you [A]see
[F#m]So long Yvonne [Bm]you're not [Em7] [A]fooling me
____Chorus:
[D] [Bm]Yvonne's the [Em7]one I've been [A]counting on
[D]She [Bm]said, "Hold [Em7]on, you're [A]not the only one"
[D] [Bm]And so [Em7]I [A]said so [D]long, [Bm] [Em7]Yvonne [A](Repeat Chorus)
So long [D]Yvonne
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yvonne

Paul McCartney
____Intro: [D]- [Bm]- [Em7]- [A]- (Repeat)
____Chorus: 1
[D] [Bm]Yvonne's the [Em7]one I've been [A]counting on
[D]She [Bm]said, "Hold [Em7]on, you're [A]not the only one"
[D]And so [Bm]I said [Em7]so [A]long, [D] [Bm] [Em7] [A]Yvonne
[D] [Bm] [Em7]____Verse: [A]1
[D]When I first [Dsus4]saw [D] [Em7]Yvo______nne, volcanoes erupted
And [Bm]her laughter [Bm/A]flowed into [G]my life
[A]She [D]seemed [A]alright, [D]nothing wrong,
[A] [D]Everything about [A]her was [D]so strong
[F#m]And no one's [Bm]gonna keep us [Em7] [A]apart
[F#m]- [Bm]- [Em7]- [A]-____Chorus:
[D] [Bm]Yvonne's the [Em7]one I've been [A]counting on
[D]She [Bm]said, "Hold [Em7]on, you're [A]not the only one"
[D]And so [Bm]I said [Em7]so [A]long, [D] [Bm] [Em7] [A]Yvonne
____Verse: 2
When [D]I saw her [Dsus4] [D]aga______in, I [Em7]was caught in a landslide
[Bm]But I didn't dare [Bm/A]let it [G]show
[A]Her ruby [D]lips [A]were teasing [D]me
[A]But [D]jealousy [A]would never [D]let us be
[F#m]So always gonna [Bm]keep us [Em7] [A]apart
do [F#m]do do do do do [Bm]do do do [Em7] [A]do_______
____Bridge:
[Em9]She never knew how much I loved [A9]her
[Em9]I never got to tell [A9]her
[Em9]We never [A9]found a way to say [Em9] [A9]farewell
[Em9]Yvonne, do do do [A9]do do do do______
[Em9] [Em9] [Em9] [D]Yvo_ [A9] [A9] [B]___ [A9] [E]__ _ [A]_______nne
____Verse: 3
When [D]I last saw [Dsus4] [D] [Em7]Yvo______nne
She's [Em7]covered in roses
But [Bm]a sadness had [Bm/A]entered her [G]life
[A]She walked [D]so tall, [A]she was so [D]tanned
[A]Everything [D]about her [A]was so [D]grand
[F#m]But what you get [Bm]is not [Em7]what you [A]see
[F#m]So long Yvonne [Bm]you're not [Em7] [A]fooling me
____Chorus:
[D] [Bm]Yvonne's the [Em7]one I've been [A]counting on
[D]She [Bm]said, "Hold [Em7]on, you're [A]not the only one"
[D] [Bm]And so [Em7]I [A]said so [D]long, [Bm] [Em7]Yvonne [A](Repeat Chorus)
So long [D]Yvonne

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com