highlight chords
				                                          
D/F# là hợp âm D có nốt bass là F# đó, chúc bạn thành công! 
                 

[Em]   [C]        [G]        [D/F#]  
Another head hangs lowly child is slowly taken 
                         

[Em]        [C]          [G]     [D/F#]    
And the violence caused such silence who are we mistaken 
                 

    [Em]            [C]       
But you see it"s not me, it"s not my family, 
                    

    [G]              [D/F#]    
In your head, in your head, they are fighting 
                                 

      [Em]       [C]       [G]             [D/F#]   
With their tanks and their bombs in your head, in your head, the are crying. 
 

 

    
Chorus: 
 

                       

    [Em]      [C]       [G]    [D/F#]   
In your head, in your head, zombie, zombie, zombie 
                           

        [Em]      [C]       [G]    [D/F#]   
What"s in your head, in your head, zombie, zombie, zombie 
 

 

    
Verse: 
 

                     

[Em]    [C]         [G]        [D/F#]  
Anothers mother"s breaking, heart is taking over. 
                      

[Em]        [C]        [G]     [D/F#]    
When the violence caused silence, we must be mistaken. 
               

     [Em]          [C]   
It"s the same old theme since 1916, 
                      

    [G]                 [D/F#]    
in your head, in your head, they"re still fighting 
                     

      [Em]               [C]    
With their tanks and their bombs en" their guns, 
                   

    [G]              [D/F#]   
In your head, in your head, they"re dying. 
 

 

    
Chorus: 
                       

    [Em]      [C]       [G]    [D/F#]   
In your head, in your head, zombie, zombie, zombie 
                           

        [Em]      [C]       [G]    [D/F#]   
What"s in your head, in your head, zombie, zombie, zombie 
 

   [Em] [C] [G] [D/F#] 
Outro   
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Zombie

				                                          
D/F# là hợp âm D có nốt bass là F# đó, chúc bạn thành công! 
                 

[Em]   [C]        [G]        [D/F#]  
Another head hangs lowly child is slowly taken 
                         

[Em]        [C]          [G]     [D/F#]    
And the violence caused such silence who are we mistaken 
                 

    [Em]            [C]       
But you see it"s not me, it"s not my family, 
                    

    [G]              [D/F#]    
In your head, in your head, they are fighting 
                                 

      [Em]       [C]       [G]             [D/F#]   
With their tanks and their bombs in your head, in your head, the are crying. 
 

 

    
Chorus: 
 

                       

    [Em]      [C]       [G]    [D/F#]   
In your head, in your head, zombie, zombie, zombie 
                           

        [Em]      [C]       [G]    [D/F#]   
What"s in your head, in your head, zombie, zombie, zombie 
 

 

    
Verse: 
 

                     

[Em]    [C]         [G]        [D/F#]  
Anothers mother"s breaking, heart is taking over. 
                      

[Em]        [C]        [G]     [D/F#]    
When the violence caused silence, we must be mistaken. 
               

     [Em]          [C]   
It"s the same old theme since 1916, 
                      

    [G]                 [D/F#]    
in your head, in your head, they"re still fighting 
                     

      [Em]               [C]    
With their tanks and their bombs en" their guns, 
                   

    [G]              [D/F#]   
In your head, in your head, they"re dying. 
 

 

    
Chorus: 
                       

    [Em]      [C]       [G]    [D/F#]   
In your head, in your head, zombie, zombie, zombie 
                           

        [Em]      [C]       [G]    [D/F#]   
What"s in your head, in your head, zombie, zombie, zombie 
 

   [Em] [C] [G] [D/F#] 
Outro   
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com