1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Zombie

Cuộn trang

D/F# là hợp âm D có nốt bass là F# đó, chúc bạn thành công! [Em] [C] [G] [D/F#] Another head hangs lowly child is slowly taken [Em] [C] [G] [D/F#] And the violence caused such silence who are we mistaken [Em] [C] But you see it"s not me, it"s not my family, [G] [D/F#] In your head, in your head, they are fighting [Em] [C] [G] [D/F#] With their tanks and their bombs in your head, in your head, the are crying. Chorus: [Em] [C] [G] [D/F#] In your head, in your head, zombie, zombie, zombie [Em] [C] [G] [D/F#] What"s in your head, in your head, zombie, zombie, zombie Verse: [Em] [C] [G] [D/F#] Anothers mother"s breaking, heart is taking over. [Em] [C] [G] [D/F#] When the violence caused silence, we must be mistaken. [Em] [C] It"s the same old theme since 1916, [G] [D/F#] in your head, in your head, they"re still fighting [Em] [C] With their tanks and their bombs en" their guns, [G] [D/F#] In your head, in your head, they"re dying. Chorus: [Em] [C] [G] [D/F#] In your head, in your head, zombie, zombie, zombie [Em] [C] [G] [D/F#] What"s in your head, in your head, zombie, zombie, zombie [Em] [C] [G] [D/F#] Outro

Video hướng dẫn