1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chỉ Có Một Tháng Để Yêu

Cuộn trang

Tone gốc Bb: Capo 3 
 
VER 1 
[G]thời gian trôi thật nhanh trên những con [D]đường dài 
Buông tiếng gọi [Em], em cất lời [C] 
[D]Thấy nhớ anh nhiều lắm [G] 
Rồi [G]mai anh rời xa trên chuyến [D]ga đầu ngày 
Trong giấc [Em]ngủ, không thể [C]nào [D]níu kéo anh ở [G]lại [G7] 
 
Đk: 
[C]em chỉ có một tháng để yêu anh [G] 
[Am]dẫu yêu thương đó [D]là quá trễ [G] 
[C]em chỉ có một tháng để yêu anh [G] 
dành [C]hết yêu thương cho [D]người ra đi [G] 
 
VER 
[G]thời gian trôi thật nhanh trên những con [D]đường dài 
Buông tiếng gọi [Em], em cất lời [C] 
[D]Thấy nhớ anh nhiều lắm [G] 
Rồi [G]mai anh rời xa trên chuyến [D]ga đầu ngày 
Trong giấc [Em]ngủ, không thể [C]nào [D]níu kéo anh ở [G]lại [G7] 
 
Đk: 
[C]em chỉ có một tháng để yêu anh [G] 
[Am]dẫu yêu thương đó [D]là quá trễ [G] 
[C]em chỉ có một tháng để yêu anh [G] 
dành [C]hết yêu thương cho [D]người ra đi [G] 
 
Rồi một mai [C]anh có yêu người khác [D]thì em cũng một lòng [Bm]yêu anh [Em] 
vì tình [C]yêu em [D]đã trao bấy lâu [G] 
thời gian [C]sẽ chứng minh [D]tình yêu em [Bm]là tất cả [Em] 
em [C]sẽ đợi [D]anh về [G] 
[C]em chỉ có một tháng để yêu anh [G] 
[Am]dẫu yêu thương đó [D]là quá trễ [G] 
[C]em chỉ có một tháng để yêu anh [G] 
dành [C]hết yêu thương cho [D]người ra..............đi [G]

Video hướng dẫn