Nhạc sĩ N/A

Yêu 4

Gió đung đưa[D] chiếc lá đang rơi Và đứng nơi đây[Bm] góc phố riêng anh đợi[A] Một chàng trai[Em], chờ đợi một ai[G] Tìm mãi[A] trong dòng người qua lại[A] Vì mới hôm nào[D] thô...