highlight chords
VER 1
[Bb]thời gian trôi thật nhanh trên những con[F] đường dài
Buông tiếng gọi[Gm], em cất lời[Eb]
[F]Thấy nhớ anh nhiều lắm[Bb]
Rồi[Bb] mai anh rời xa trên chuyến[F] ga đầu ngày
Trong giấc [Gm]ngủ, không thể[Eb] nào [F]níu kéo anh ở[Bb] lại[Bb7]
Đk:
[Eb]em chỉ có một tháng để yêu anh[Bb]
[Cm]dẫu yêu thương đó[F] là quá trễ[Bb]
[Eb]em chỉ có một tháng để yêu anh[Bb]
dành[Eb] hết yêu thương cho[F] người ra đi[Bb]
VER
[Bb]thời gian trôi thật nhanh trên những con[F] đường dài
Buông tiếng gọi[Gm], em cất lời[Eb]
[F]Thấy nhớ anh nhiều lắm[Bb]
Rồi[Bb] mai anh rời xa trên chuyến[F] ga đầu ngày
Trong giấc [Gm]ngủ, không thể[Eb] nào [F]níu kéo anh ở[Bb] lại[Bb7]
Đk:
[Eb]em chỉ có một tháng để yêu anh[Bb]
[Cm]dẫu yêu thương đó[F] là quá trễ[Bb]
[Eb]em chỉ có một tháng để yêu anh[Bb]
dành[Eb] hết yêu thương cho[F] người ra đi[Bb]
rồi một mai[Eb] anh có yêu người khác[F] thì em cũng một lòng[Dm] yêu anh[Gm]
vì tình[Eb] yêu em[F] đã trao bấy lâu[Bb]
thời gian[Eb] sẽ chứng minh[F] tình yêu em[Dm] là tất cả[Gm]
em[Eb] sẽ đợi[F] anh về[Bb]
[Eb]em chỉ có một tháng để yêu anh[Bb]
[Cm]dẫu yêu thương đó[F] là quá trễ[Bb]
[Eb]em chỉ có một tháng để yêu anh[Bb]
dành[Eb] hết yêu thương cho[F] người ra ..............đi[Bb]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chỉ Có Một Tháng Để Yêu

N/A
VER 1
[Bb]thời gian trôi thật nhanh trên những con[F] đường dài
Buông tiếng gọi[Gm], em cất lời[Eb]
[F]Thấy nhớ anh nhiều lắm[Bb]
Rồi[Bb] mai anh rời xa trên chuyến[F] ga đầu ngày
Trong giấc [Gm]ngủ, không thể[Eb] nào [F]níu kéo anh ở[Bb] lại[Bb7]
Đk:
[Eb]em chỉ có một tháng để yêu anh[Bb]
[Cm]dẫu yêu thương đó[F] là quá trễ[Bb]
[Eb]em chỉ có một tháng để yêu anh[Bb]
dành[Eb] hết yêu thương cho[F] người ra đi[Bb]
VER
[Bb]thời gian trôi thật nhanh trên những con[F] đường dài
Buông tiếng gọi[Gm], em cất lời[Eb]
[F]Thấy nhớ anh nhiều lắm[Bb]
Rồi[Bb] mai anh rời xa trên chuyến[F] ga đầu ngày
Trong giấc [Gm]ngủ, không thể[Eb] nào [F]níu kéo anh ở[Bb] lại[Bb7]
Đk:
[Eb]em chỉ có một tháng để yêu anh[Bb]
[Cm]dẫu yêu thương đó[F] là quá trễ[Bb]
[Eb]em chỉ có một tháng để yêu anh[Bb]
dành[Eb] hết yêu thương cho[F] người ra đi[Bb]
rồi một mai[Eb] anh có yêu người khác[F] thì em cũng một lòng[Dm] yêu anh[Gm]
vì tình[Eb] yêu em[F] đã trao bấy lâu[Bb]
thời gian[Eb] sẽ chứng minh[F] tình yêu em[Dm] là tất cả[Gm]
em[Eb] sẽ đợi[F] anh về[Bb]
[Eb]em chỉ có một tháng để yêu anh[Bb]
[Cm]dẫu yêu thương đó[F] là quá trễ[Bb]
[Eb]em chỉ có một tháng để yêu anh[Bb]
dành[Eb] hết yêu thương cho[F] người ra ..............đi[Bb]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com