1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con Cần Cha

Cuộn trang

[F]Tìm kiếm trong đời. [Am]Niềm hạnh phúc an vui nào dễ [Dm]đâu bạn. [C7]Một tình yêu [Am]ngời sáng. [Dm]Mà trần gian nào tìm [Gm]thấy đâu. Ngài là [C7]Giê-xu, là Chúa [F]nhân từ. [Am]Ngài đã đến trong đêm [Bb]lạnh giá. [Gm]Ngài đem ánh sáng xóa tan [Am]màn đêm. Tình yêu thương [Bb]ấy đổi thay [Gm]đời tôi. Sống [C7]hy vọng [F]trong đời. Tình yêu [C7]Chúa soi [Am]sáng tôi. [Bb]Nâng bước tôi [F]ngày mới. Xoa [B]/ [E]hết những buồn [Dm]đau, muộn phiền [Bb]âu lo. Bóng tối vây [A]quanh... [F]Dẫu cho giông tố cuồn [Am]vây. Dù [Bb]cho bao đau thương [C7]tan biến hết bao [Am]hy vọng. Và dù cho nước [Bbm]mắt chẳng [C7]ngừng rơi. [F]Lòng này con tin có [Dm]Chúa sẽ [Bb]lau dịu mọi đau [C7]thương ấy. Con cần [F]Cha...

Video hướng dẫn