1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con Xin Xám Hối

Cuộn trang

Bao đời con tăm tối[Am], tham đắm sân si hoài[Dm] Con quỳ xin sám hối[Dm], tội lỗi con tạo ra[C] Với trái tim vị tha[Dm], Quán Thế Âm Bồ Tát[C] Cứu vớt con một phen[Em], vượt thoát cơn ưu phiền.[Am] Bao năm lênh đênh[Am], chìm nổi thấy đâu bình yên[Dm] Hơn thua đua tranh[Dm] được mất khổ đau triền miên[C] Con nay quy y[C] thề trước tấm gương Tự Tôn[Dm] Tu hành niệm Phật tinh tấn.[Am] Gieo câu yêu thương[Am], từ ái tới nơi vùng sâu[Dm] Thêm câu Nam mô[Dm], thề quyết nhất tâm bền lâu[C] Cho ta tin sấu[C], Phật Pháp xóa tan niềm đau[Dm] Xây đời sáng tươi nhiệm[Am] màu. Quay về thôi em nhé[Am] cho trái tim thanh tịnh[Dm] Cho nụ hóa môi hé[Dm]tươi thắm như mùa xuân[C] Tỏa ngát hương gần xa[Dm], nối kết duyên tình ta[C] Vĩnh viễn xa đường ma[Em] cùng bước theo Phật đài..[Am] . (mình chưa sửa được pro nào đánh hay hơn thì sửa nha )

Video hướng dẫn