highlight chords
Bao đời con tăm tối[Am], tham đắm sân si hoài[Dm]
Con quỳ xin sám hối[Dm], tội lỗi con tạo ra[C]
Với trái tim vị tha[Dm], Quán Thế Âm Bồ Tát[C]
Cứu vớt con một phen[Em], vượt thoát cơn ưu phiền.[Am]
Bao năm lênh đênh[Am], chìm nổi thấy đâu bình yên[Dm]
Hơn thua đua tranh[Dm] được mất khổ đau triền miên[C]
Con nay quy y[C] thề trước tấm gương Tự Tôn[Dm]
Tu hành niệm Phật tinh tấn.[Am]
Gieo câu yêu thương[Am], từ ái tới nơi vùng sâu[Dm]
Thêm câu Nam mô[Dm], thề quyết nhất tâm bền lâu[C]
Cho ta tin sấu[C], Phật Pháp xóa tan niềm đau[Dm]
Xây đời sáng tươi nhiệm[Am] màu.
Quay về thôi em nhé[Am] cho trái tim thanh tịnh[Dm]
Cho nụ hóa môi hé[Dm]tươi thắm như mùa xuân[C]
Tỏa ngát hương gần xa[Dm], nối kết duyên tình ta[C]
Vĩnh viễn xa đường ma[Em] cùng bước theo Phật đài..[Am]
.
(mình chưa sửa được pro nào đánh hay hơn thì sửa nha )
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con Xin Xám Hối

N/A
Bao đời con tăm tối[Am], tham đắm sân si hoài[Dm]
Con quỳ xin sám hối[Dm], tội lỗi con tạo ra[C]
Với trái tim vị tha[Dm], Quán Thế Âm Bồ Tát[C]
Cứu vớt con một phen[Em], vượt thoát cơn ưu phiền.[Am]
Bao năm lênh đênh[Am], chìm nổi thấy đâu bình yên[Dm]
Hơn thua đua tranh[Dm] được mất khổ đau triền miên[C]
Con nay quy y[C] thề trước tấm gương Tự Tôn[Dm]
Tu hành niệm Phật tinh tấn.[Am]
Gieo câu yêu thương[Am], từ ái tới nơi vùng sâu[Dm]
Thêm câu Nam mô[Dm], thề quyết nhất tâm bền lâu[C]
Cho ta tin sấu[C], Phật Pháp xóa tan niềm đau[Dm]
Xây đời sáng tươi nhiệm[Am] màu.
Quay về thôi em nhé[Am] cho trái tim thanh tịnh[Dm]
Cho nụ hóa môi hé[Dm]tươi thắm như mùa xuân[C]
Tỏa ngát hương gần xa[Dm], nối kết duyên tình ta[C]
Vĩnh viễn xa đường ma[Em] cùng bước theo Phật đài..[Am]
.
(mình chưa sửa được pro nào đánh hay hơn thì sửa nha )

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com