highlight chords
(Don't you know that)
Don't you know that
Dreams are there to show you the way
(Better take a look inside)
Close your eyes find out what they're trying to say
(You gotta take a look inside)
Only for a minute
Just to make a start
Imagine what you wanna see
Wake him up, the wizard
Sleeping in your heart
Just imagine what you wanna be
Don't you know that
Dreams come true they do
Dreams come true
From all of us to all of you they do
Don't you know that dreams come true
Love is just a second away
(Better take a look inside)
Make that magic rule, let the miracle stay
(You gotta take a look inside)
Only for a minute
Just to make a start
Imagine what you wanna see
(see)
Only for a minute
It's not a fantasy
Just imagine what you wanna be
Don't you know that
Dreams come true they do
Dreams come true (they do)
From all of us to all of you they do
Don't you know that dreams come true
Now Don't you know that dreams come true
Ooooooooohhhhhh hhhhhhh
Dreams come true
Don't you know that
Dreams come true
Dreams come true
Don't you know that dreams come true
From all of us from all of us to you
Dreams come true
(Don't you know that, Don't you know that)
Dreams come true they do
Dreams come true
Oh they do
From all of us to all of you they do
Dreams come true
Don't you know that dreams come true
Dreams come true
Dreams come true
(Don't you know that, Don't you know that)
From all of us to all of you they do
Don't you know that dreams come true
Now don't you know that dreams come true
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dream Come True

N/A
(Don't you know that)
Don't you know that
Dreams are there to show you the way
(Better take a look inside)
Close your eyes find out what they're trying to say
(You gotta take a look inside)
Only for a minute
Just to make a start
Imagine what you wanna see
Wake him up, the wizard
Sleeping in your heart
Just imagine what you wanna be
Don't you know that
Dreams come true they do
Dreams come true
From all of us to all of you they do
Don't you know that dreams come true
Love is just a second away
(Better take a look inside)
Make that magic rule, let the miracle stay
(You gotta take a look inside)
Only for a minute
Just to make a start
Imagine what you wanna see
(see)
Only for a minute
It's not a fantasy
Just imagine what you wanna be
Don't you know that
Dreams come true they do
Dreams come true (they do)
From all of us to all of you they do
Don't you know that dreams come true
Now Don't you know that dreams come true
Ooooooooohhhhhh hhhhhhh
Dreams come true
Don't you know that
Dreams come true
Dreams come true
Don't you know that dreams come true
From all of us from all of us to you
Dreams come true
(Don't you know that, Don't you know that)
Dreams come true they do
Dreams come true
Oh they do
From all of us to all of you they do
Dreams come true
Don't you know that dreams come true
Dreams come true
Dreams come true
(Don't you know that, Don't you know that)
From all of us to all of you they do
Don't you know that dreams come true
Now don't you know that dreams come true

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com