1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường Tàu Mùa Xuân

Cuộn trang

Năm [Cm]xưa anh phá núi em mở [Gm]đường trên đỉnh Trường [Bb]Sơn đồi [C7]núi chập [Fm]trùng Năm nay cũng những bàn tay lấp hố [Cm]bom xây cuộc [G7]sống Tự [Cm]hào nào bao cô [Ab]gái, tự hào nào những chàng [Eb]trai Tuổi thanh [G]niên sức như Phù [C]Đổng ơ cháu con của [G]Bác Hồ, đi mở [G7]đường tàu Thống Nhất quê [C]hương. Bạn [Cm]ơi đã bao ngày bao đêm gian [Fm]nan. Tay [Cm]cuốc nhịp nhàng để tàu [Fm]ta xuôi Nam ngược [Gm]Bắc Và người thương về với người [Cm]thương. Bạn [Cm]ơi tất cả vì tương lai mai [Fm]sau quê [Cm]mẹ đẹp giàu. Đường tàu [Fm]ta thắm bao tình [Bb]nghĩa. Tàu Việt [Eb]Nam ôm [G7]chặt đất anh [Cm]hùng. Năm [Cm]xưa anh phá núi em mở [Gm]đường trên đỉnh Trường [Bb]Sơn đồi [C7]núi chập [Fm]trùng Năm nay cũng những bàn tay lấp hố [Cm]bom xây cuộc [G7]sống Tự [Cm]hào nào bao cô [Ab]gái, tự hào nào những chàng [Eb]trai Tuổi thanh [G]niên sức như Phù [C]Đổng ơ cháu con của [G]Bác Hồ, đi mở [G7]đường tàu Thống Nhất quê [C]hương. Bạn [Cm]ơi đã bao ngày bao đêm gian [Fm]nan. Tay [Cm]cuốc nhịp nhàng để tàu [Fm]ta xuôi Nam ngược [Gm]Bắc Và người thương về với người [Cm]thương. Bạn [Cm]ơi tất cả vì tương lai mai [Fm]sau quê [Cm]mẹ đẹp giàu. Đường tàu [Fm]ta thắm bao tình [Bb]nghĩa. Tàu Việt [Eb]Nam ôm [G7]chặt đất anh [Cm]hùng. Việt [Cm]Nam ơ đường tàu Việt [Fm]Nam, đường thống [Cm]nhất mang sức [G7]trẻ mùa [Cm]xuân…

Video hướng dẫn