highlight chords
Năm [Cm]xưa anh phá núi em mở [Gm]đường
trên đỉnh Trường [Bb]Sơn đồi [C7]núi chập [Fm]trùng
Năm nay cũng những bàn tay
lấp hố [Cm]bom xây cuộc [G7]sống
Tự [Cm]hào nào bao cô [Ab]gái, tự hào nào những chàng [Eb]trai
Tuổi thanh [G]niên sức như Phù [C]Đổng ơ cháu con của [G]Bác Hồ,
đi mở [G7]đường tàu Thống Nhất quê [C]hương.
Bạn [Cm]ơi đã bao ngày bao đêm gian [Fm]nan.
Tay [Cm]cuốc nhịp nhàng để tàu [Fm]ta xuôi Nam ngược [Gm]Bắc
Và người thương về với người [Cm]thương.
Bạn [Cm]ơi tất cả vì tương lai mai [Fm]sau quê [Cm]mẹ đẹp giàu.
Đường tàu [Fm]ta thắm bao tình [Bb]nghĩa.
Tàu Việt [Eb]Nam ôm [G7]chặt đất anh [Cm]hùng.
Năm [Cm]xưa anh phá núi em mở [Gm]đường
trên đỉnh Trường [Bb]Sơn đồi [C7]núi chập [Fm]trùng
Năm nay cũng những bàn tay
lấp hố [Cm]bom xây cuộc [G7]sống
Tự [Cm]hào nào bao cô [Ab]gái, tự hào nào những chàng [Eb]trai
Tuổi thanh [G]niên sức như Phù [C]Đổng ơ cháu con của [G]Bác Hồ,
đi mở [G7]đường tàu Thống Nhất quê [C]hương.
Bạn [Cm]ơi đã bao ngày bao đêm gian [Fm]nan.
Tay [Cm]cuốc nhịp nhàng để tàu [Fm]ta xuôi Nam ngược [Gm]Bắc
Và người thương về với người [Cm]thương.
Bạn [Cm]ơi tất cả vì tương lai mai [Fm]sau quê [Cm]mẹ đẹp giàu.
Đường tàu [Fm]ta thắm bao tình [Bb]nghĩa.
Tàu Việt [Eb]Nam ôm [G7]chặt đất anh [Cm]hùng.
Việt [Cm]Nam ơ đường tàu Việt [Fm]Nam,
đường thống [Cm]nhất mang sức [G7]trẻ mùa [Cm]xuân…
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường Tàu Mùa Xuân

N/A
Năm [Cm]xưa anh phá núi em mở [Gm]đường
trên đỉnh Trường [Bb]Sơn đồi [C7]núi chập [Fm]trùng
Năm nay cũng những bàn tay
lấp hố [Cm]bom xây cuộc [G7]sống
Tự [Cm]hào nào bao cô [Ab]gái, tự hào nào những chàng [Eb]trai
Tuổi thanh [G]niên sức như Phù [C]Đổng ơ cháu con của [G]Bác Hồ,
đi mở [G7]đường tàu Thống Nhất quê [C]hương.
Bạn [Cm]ơi đã bao ngày bao đêm gian [Fm]nan.
Tay [Cm]cuốc nhịp nhàng để tàu [Fm]ta xuôi Nam ngược [Gm]Bắc
Và người thương về với người [Cm]thương.
Bạn [Cm]ơi tất cả vì tương lai mai [Fm]sau quê [Cm]mẹ đẹp giàu.
Đường tàu [Fm]ta thắm bao tình [Bb]nghĩa.
Tàu Việt [Eb]Nam ôm [G7]chặt đất anh [Cm]hùng.
Năm [Cm]xưa anh phá núi em mở [Gm]đường
trên đỉnh Trường [Bb]Sơn đồi [C7]núi chập [Fm]trùng
Năm nay cũng những bàn tay
lấp hố [Cm]bom xây cuộc [G7]sống
Tự [Cm]hào nào bao cô [Ab]gái, tự hào nào những chàng [Eb]trai
Tuổi thanh [G]niên sức như Phù [C]Đổng ơ cháu con của [G]Bác Hồ,
đi mở [G7]đường tàu Thống Nhất quê [C]hương.
Bạn [Cm]ơi đã bao ngày bao đêm gian [Fm]nan.
Tay [Cm]cuốc nhịp nhàng để tàu [Fm]ta xuôi Nam ngược [Gm]Bắc
Và người thương về với người [Cm]thương.
Bạn [Cm]ơi tất cả vì tương lai mai [Fm]sau quê [Cm]mẹ đẹp giàu.
Đường tàu [Fm]ta thắm bao tình [Bb]nghĩa.
Tàu Việt [Eb]Nam ôm [G7]chặt đất anh [Cm]hùng.
Việt [Cm]Nam ơ đường tàu Việt [Fm]Nam,
đường thống [Cm]nhất mang sức [G7]trẻ mùa [Cm]xuân…

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com