highlight chords
Capo 4
Vòng lặp: [C] - [G] - [Am] - [F]
Muốn hay hơn: [C] - [G] - [Am] - 1/2 [F] - 1/2 [G]

[C]....Hãy nói xem [G]nào điều gì làm anh lo lắng
[Am]...Hãy nói xem [F]nào cuộc sống ai [G]phải chăng ngại [C]ngùng
Những nghỉ suy [G]kia lạc thời và bao cay đắng
[Am]...Có đôi ba [F]người chỉ mong hạnh [G]phúc cho riêng [C]mình
Hãy nhìn lại anh xem [G]sao, đã tốt chưa hỡi [Am]anh
Mọi người đều cùng chung chung[F] tay,cuộc đời mình [G]đang như thế [C]thôi
Chorus :
Dẫu GAY,TRANS, LE[G]SBIAN thì đã sao?
[Am]...BIXESUAL [F]or GAY oh,[G]vẫn trông rất [C]hay
Miệt thị hoặc [G]hãy đổi thay những nghĩ suy
[Am]...Hát vang ,tìm [F]ra hạnh phúc là [G]của chúng [G]ta
(ah tu tu tu tu tu đu)
[F]...Chẳng lo ngại [G]chi vì ta biết y[C]êu(ohh woo ohh woo oh)
(ah tu đu tu đu tu đu uuu)
[F]...Chẳng lo ngại chi cùng [G]đứng lên say [C]I DO
Ver 2:
[C]...Có đôi khi [G]...họ mang thị phi như thế
[Am]...Nhưng lắm khi [F]...người như cô[G] chẳng đủ [C]trình :)))
"Tránh xa! Đồng [G]tính là tâm bịnh đó nha! "
"[Am]HUH? WHAT THE HELL ARE [F]YOU TALKING ABOUT? YOU[G] BETTER SHUT [C]UP!! "
Chorus :
Dẫu GAY,TRANS, LE[G]SBIAN thì đã sao?
[Am]...BIXESUAL [F]or GAY oh,[G]vẫn trông rất [C]hay
Miệt thị hoặc [G]hãy đổi thay những nghĩ suy
[Am]...Hát vang ,tìm [F]ra hạnh phúc là [G]của chúng [G]ta
(ah tu tu tu tu tu đu)
[F]...Chẳng lo ngại [G]chi vì ta biết y[C]êu(ohh woo ohh woo oh)
(ah tu đu tu đu tu đu uuu)
[F]...Chẳng lo ngại chi cùng [G]đứng lên say [C]I DO
Ohh [G]woo oh yah
Dont be [Am]shy, just show your [F]mind (ai ai ai)
Come on [G]babe
Strong for [Am]now
You just some[F]times stand [G]up toge[C]ther
Chorus :
Dẫu GAY,TRANS, LE[G]SBIAN thì đã sao?
[Am]...BIXESUAL [F]or GAY oh,[G]vẫn trông rất [C]hay
Miệt thị hoặc [G]hãy đổi thay những nghĩ suy
[Am]...Hát vang ,tìm [F]ra hạnh phúc là [G]của chúng [G]ta
(ah tu tu tu tu tu đu)
[F]...Chẳng lo ngại [G]chi vì ta biết y[C]êu(ohh woo ohh woo oh)
(ah tu đu tu đu tu đu uuu)
[F]...Chẳng lo ngại chi cùng [G]đứng lên say [C]I DO
SAY I DO, SAY I DO ,SAY I DO ,SAY I DO, SAY I DO, I DO ( x3)
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Do (Tôi Đồng Ý)

N/A
Capo 4
Vòng lặp: [C] - [G] - [Am] - [F]
Muốn hay hơn: [C] - [G] - [Am] - 1/2 [F] - 1/2 [G]

[C]....Hãy nói xem [G]nào điều gì làm anh lo lắng
[Am]...Hãy nói xem [F]nào cuộc sống ai [G]phải chăng ngại [C]ngùng
Những nghỉ suy [G]kia lạc thời và bao cay đắng
[Am]...Có đôi ba [F]người chỉ mong hạnh [G]phúc cho riêng [C]mình
Hãy nhìn lại anh xem [G]sao, đã tốt chưa hỡi [Am]anh
Mọi người đều cùng chung chung[F] tay,cuộc đời mình [G]đang như thế [C]thôi
Chorus :
Dẫu GAY,TRANS, LE[G]SBIAN thì đã sao?
[Am]...BIXESUAL [F]or GAY oh,[G]vẫn trông rất [C]hay
Miệt thị hoặc [G]hãy đổi thay những nghĩ suy
[Am]...Hát vang ,tìm [F]ra hạnh phúc là [G]của chúng [G]ta
(ah tu tu tu tu tu đu)
[F]...Chẳng lo ngại [G]chi vì ta biết y[C]êu(ohh woo ohh woo oh)
(ah tu đu tu đu tu đu uuu)
[F]...Chẳng lo ngại chi cùng [G]đứng lên say [C]I DO
Ver 2:
[C]...Có đôi khi [G]...họ mang thị phi như thế
[Am]...Nhưng lắm khi [F]...người như cô[G] chẳng đủ [C]trình :)))
"Tránh xa! Đồng [G]tính là tâm bịnh đó nha! "
"[Am]HUH? WHAT THE HELL ARE [F]YOU TALKING ABOUT? YOU[G] BETTER SHUT [C]UP!! "
Chorus :
Dẫu GAY,TRANS, LE[G]SBIAN thì đã sao?
[Am]...BIXESUAL [F]or GAY oh,[G]vẫn trông rất [C]hay
Miệt thị hoặc [G]hãy đổi thay những nghĩ suy
[Am]...Hát vang ,tìm [F]ra hạnh phúc là [G]của chúng [G]ta
(ah tu tu tu tu tu đu)
[F]...Chẳng lo ngại [G]chi vì ta biết y[C]êu(ohh woo ohh woo oh)
(ah tu đu tu đu tu đu uuu)
[F]...Chẳng lo ngại chi cùng [G]đứng lên say [C]I DO
Ohh [G]woo oh yah
Dont be [Am]shy, just show your [F]mind (ai ai ai)
Come on [G]babe
Strong for [Am]now
You just some[F]times stand [G]up toge[C]ther
Chorus :
Dẫu GAY,TRANS, LE[G]SBIAN thì đã sao?
[Am]...BIXESUAL [F]or GAY oh,[G]vẫn trông rất [C]hay
Miệt thị hoặc [G]hãy đổi thay những nghĩ suy
[Am]...Hát vang ,tìm [F]ra hạnh phúc là [G]của chúng [G]ta
(ah tu tu tu tu tu đu)
[F]...Chẳng lo ngại [G]chi vì ta biết y[C]êu(ohh woo ohh woo oh)
(ah tu đu tu đu tu đu uuu)
[F]...Chẳng lo ngại chi cùng [G]đứng lên say [C]I DO
SAY I DO, SAY I DO ,SAY I DO ,SAY I DO, SAY I DO, I DO ( x3)

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com