1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lý Do Ngài Đến

Cuộn trang

Rồi từng [C]ngày trôi qua, tôi thấu [E]ý nghĩa món [Am]quà Thầm [Gm]cảm ơn Chúa giáng [F]trần giữa [Em]đêm hiu [G]quạnh Và một [E]đêm tối mây giăng [Am]mờ, loài người không [G]ai ngờ đâu Ngài [Am/F#]đến Xót thương nhân [C]loại đây, lạc bước [G]nhà Cha [C]Cớ sao vì chúng ta Ngài [Dm]tuôn huyết láng lai? [G]Cớ sao vì thế nhân Jesus [C]chết cách đau đớn? Cũng [Am]bởi ta Ngài phó Con một [Dm]không tiếc nối chi Ấy [G]lý do Ngài đến cũng vì [C]ta. Hai [Ab]tay Cha mang dấu đinh, ngọn giáo [Eb]đâm Ngài Bọn lính đem Ngài đóng trên thập giá huyết [Db]láng lai Với [Bbm]đớn đau, nhục nhã Jesus [Fm]mang vì thế nhân Nhưng mặt [Bb]Chúa vẫn bừng sáng, vẫn yêu [Eb]thương nhân [A]thế Hỡi [D]Chúa ôi vì cớ sao Ngài [Em]tuôn huyết láng lai? [A]Phải chăng vì cớ tôi thân Chúa [D]vỡ tan đau đớn? Đến với [Bm]thế nhân Ngài quá yêu đành [Em]chết thế hy sinh! Bởi [A]lý do Ngài đến cũng vì [D]ta! [A]Lý do Ngài đến ban sự [D]sống!.... Đến với [Bm]thế nhân Ngài xót thương tội [Em]lỗi đã hy sinh [A]Lý do Ngài đến cũng vì [D]ta! Ver2 Rồi từng [C]ngày trôi qua, tôi thấu [Bdim7]ý [E]nghĩa món [Am]quà Thầm [Gm]cảm ơn Chúa giáng [F]trần giữa [C/E]đêm hiu [Dm7]quạnh Và một [E]đêm tối mây giăng [Am]mờ, loài người không [G6]ai ngờ đâu Ngài [F#m7b5]đến Xót thương nhân [Dm7]loại đây, lạc bước [Gsus4]nhà [G]Cha [C]Cớ sao vì chúng ta Ngài [Dm7]tuôn huyết láng lai? [Gsus4]Cớ sao vì thế nhân Jesus [C]chết cách đau đớn? Cũng [Am]bởi ta Ngài phó Con một [Dm7]không tiếc nối chi Ấy [G7]lý do Ngài đến cũng vì [C]ta. Hai [Ab]tay Cha mang dấu đinh, ngọn giáo [Eb/G]đâm Ngài Bọn lính [Ebm]đem Ngài đóng trên thập giá huyết [Db/F]láng lai Với [Dbm/E]đớn đau, nhục nhã Jesus [Ab/Db]mang vì thế [Fm]nhân Nhưng mặt [Bb]Chúa vẫn bừng sáng, vẫn yêu [Eb]thương nhân [A]thế Hỡi [D]Chúa ôi vì cớ sao Ngài [Em7]tuôn huyết láng lai? [Asus4]Phải chăng vì cớ tôi thân Chúa [D]vỡ tan đau đớn? Đến với [Bm]thế nhân Ngài quá yêu đành [Em7]chết thế hy sinh! Bởi [A]lý do Ngài đến cũng vì [D]ta! [Asus4]Lý do Ngài đến ban sự [D]sống!.... Đến với [Bm]thế nhân Ngài xót thương tội [Em7]lỗi đã hy sinh [A7]Lý do Ngài đến cũng vì [D]ta!

Video hướng dẫn