Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mashup Một Nhà- I'm Your- Price Tag - Big Big World

Cuộn trang

- [C]Khi hai ta về [G]một nhà 
Khép đôi mi chung [Am]một giường 
Đôi khi mơ cùng một [F]giấc 
Thức giấc chung một [C]giờ 
Khi hai ta chung một [G]đường 
Ta vui chung một nỗi [Am]vui 
Nước mắt rơi một [F]dòng 
Sống chung nhau một [C]đời 
Well, you done [C]done me and you bet I felt it. 
I [G]tried to be chill but your so hot that i melted. 
I [Am]fell right through the [F]cracks, and i'm tryin to get back, 
before [C]the cool done run out i'll be givin it my best test, 
[G]and nothin's gonna stop me but divine intervention. 
I [Am]reckon it's again my turn [F]to win some or learn some. 
It's not about [C]the money, money, money 
We don't need your [Em]money, money, money 
We just wanna make the [Am]world dance, 
Forget about [F]the Price Tag. 
Ain't about the [C](ha) Ka[C]hing Ka[C]hing. 
Aint about the [Em]( yeah) Ba[B]ling Ba[B]ling 
Wanna make the [Am]world dance, 
Forget about the [F]Price Tag. 
- [C]Khi hai ta về [G]một nhà 
Khép đôi mi chung [Am]một giường 
Đôi khi mơ cùng một [F]giấc 
Thức giấc chung một [C]giờ 
Khi hai ta chung một [G]đường 
Ta vui chung một nỗi [Am]vui 
Nước mắt rơi một [F]dòng 
Sống chung nhau một [C]đời. 
[C]I'm a big big girl 
[G]in a big big world. 
[Am]It's not a big big thing if [F]you leave me, 
[C]but I do do feel 
[G]that I too too [Am]will miss you much, 
[F]miss you much...