highlight chords
- [C]Khi hai ta về [G]một nhà
Khép đôi mi chung [Am]một giường
Đôi khi mơ cùng một [F]giấc
Thức giấc chung một [C]giờ
Khi hai ta chung một [G]đường
Ta vui chung một nỗi [Am]vui
Nước mắt rơi một [F]dòng
Sống chung nhau một [C]đời
Well, you done [C]done me and you bet I felt it.
I [G]tried to be chill but your so hot that i melted.
I [Am]fell right through the [F]cracks, and i'm tryin to get back,
before [C]the cool done run out i'll be givin it my best test,
[G]and nothin's gonna stop me but divine intervention.
I [Am]reckon it's again my turn [F]to win some or learn some.
It's not about [C]the money, money, money
We don't need your [Em]money, money, money
We just wanna make the [Am]world dance,
Forget about [F]the Price Tag.
Ain't about the [C](ha) Ka[C]hing Ka[C]hing.
Aint about the [Em]( yeah) Ba[B]ling Ba[B]ling
Wanna make the [Am]world dance,
Forget about the [F]Price Tag.
- [C]Khi hai ta về [G]một nhà
Khép đôi mi chung [Am]một giường
Đôi khi mơ cùng một [F]giấc
Thức giấc chung một [C]giờ
Khi hai ta chung một [G]đường
Ta vui chung một nỗi [Am]vui
Nước mắt rơi một [F]dòng
Sống chung nhau một [C]đời.
[C]I'm a big big girl
[G]in a big big world.
[Am]It's not a big big thing if [F]you leave me,
[C]but I do do feel
[G]that I too too [Am]will miss you much,
[F]miss you much...
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mashup Một Nhà- I'm Your- Price Tag - Big Big World

N/A
- [C]Khi hai ta về [G]một nhà
Khép đôi mi chung [Am]một giường
Đôi khi mơ cùng một [F]giấc
Thức giấc chung một [C]giờ
Khi hai ta chung một [G]đường
Ta vui chung một nỗi [Am]vui
Nước mắt rơi một [F]dòng
Sống chung nhau một [C]đời
Well, you done [C]done me and you bet I felt it.
I [G]tried to be chill but your so hot that i melted.
I [Am]fell right through the [F]cracks, and i'm tryin to get back,
before [C]the cool done run out i'll be givin it my best test,
[G]and nothin's gonna stop me but divine intervention.
I [Am]reckon it's again my turn [F]to win some or learn some.
It's not about [C]the money, money, money
We don't need your [Em]money, money, money
We just wanna make the [Am]world dance,
Forget about [F]the Price Tag.
Ain't about the [C](ha) Ka[C]hing Ka[C]hing.
Aint about the [Em]( yeah) Ba[B]ling Ba[B]ling
Wanna make the [Am]world dance,
Forget about the [F]Price Tag.
- [C]Khi hai ta về [G]một nhà
Khép đôi mi chung [Am]một giường
Đôi khi mơ cùng một [F]giấc
Thức giấc chung một [C]giờ
Khi hai ta chung một [G]đường
Ta vui chung một nỗi [Am]vui
Nước mắt rơi một [F]dòng
Sống chung nhau một [C]đời.
[C]I'm a big big girl
[G]in a big big world.
[Am]It's not a big big thing if [F]you leave me,
[C]but I do do feel
[G]that I too too [Am]will miss you much,
[F]miss you much...

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com