highlight chords
[Em]Mưa bay tháp cổ …
[Bm]__Mưa bay trên đá ….
[C]___Trăm năm bước phù du [D]__ [Em]__
[Em]Hoang sơ tháp cổ ….
[Bm]Hoang sơ vũ điệu xưa
[D]Cong cong năm ngón ngũ hành
[C]__Trăm năm bước mộng du [D]__
[Em]__[G]__[Am]__
[Em]Nam mô nam mô nam mô nam mô Butda[Bm]__
[Am]__Một vòng thôi miên thôi miên Apsara
[Em]__Nhật nguyệt trên cao trên cao trên cao sáng tỏ
Em [C]múa [D]nghiêng [Em]ngả
[Am]__ [Em]__ ......
[Am]__Hoang sơ tháp [Em]cổ
[Bm]__Hoang sơ vũ điệu [Em]xưa
[Am]__Nhật nguyện trên cao nhân gian dưới thấp cách [Em]xa
[Bm]__Nam mô nam mô A di [Em]đà
[Am]Hoang sơ tháp cổ
[Bm]Cong cong năm ngón ngũ [Em]hành
[Am]Nhật nguyệt trên cao nhân gian dưới thấp cách [Em]xa
[Bm]Nam mô nam mô a di [Em]đà
[Cmaj7]__Nam mô nam mô nam mô nam [Bm]mô Butđa
[Em]__Trăm năm em múa ngả nghiêng, ngả nghiêng, ngả [Cmaj7]nghiêng [D]__
[Em]Mưa bay tháp cổ …
[Bm]Mưa bay trên đá ….
[Cmaj7]Trăm năm bước mộng du [D]
[Em]Trăm năm bước phù du
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa Bay Tháp Cổ

N/A
[Em]Mưa bay tháp cổ …
[Bm]__Mưa bay trên đá ….
[C]___Trăm năm bước phù du [D]__ [Em]__
[Em]Hoang sơ tháp cổ ….
[Bm]Hoang sơ vũ điệu xưa
[D]Cong cong năm ngón ngũ hành
[C]__Trăm năm bước mộng du [D]__
[Em]__[G]__[Am]__
[Em]Nam mô nam mô nam mô nam mô Butda[Bm]__
[Am]__Một vòng thôi miên thôi miên Apsara
[Em]__Nhật nguyệt trên cao trên cao trên cao sáng tỏ
Em [C]múa [D]nghiêng [Em]ngả
[Am]__ [Em]__ ......
[Am]__Hoang sơ tháp [Em]cổ
[Bm]__Hoang sơ vũ điệu [Em]xưa
[Am]__Nhật nguyện trên cao nhân gian dưới thấp cách [Em]xa
[Bm]__Nam mô nam mô A di [Em]đà
[Am]Hoang sơ tháp cổ
[Bm]Cong cong năm ngón ngũ [Em]hành
[Am]Nhật nguyệt trên cao nhân gian dưới thấp cách [Em]xa
[Bm]Nam mô nam mô a di [Em]đà
[Cmaj7]__Nam mô nam mô nam mô nam [Bm]mô Butđa
[Em]__Trăm năm em múa ngả nghiêng, ngả nghiêng, ngả [Cmaj7]nghiêng [D]__
[Em]Mưa bay tháp cổ …
[Bm]Mưa bay trên đá ….
[Cmaj7]Trăm năm bước mộng du [D]
[Em]Trăm năm bước phù du

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com