1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa Bay Tháp Cổ

Cuộn trang

[Em]Mưa bay tháp cổ … [Bm]__Mưa bay trên đá …. [C]___Trăm năm bước phù du [D]__ [Em]__ [Em]Hoang sơ tháp cổ …. [Bm]Hoang sơ vũ điệu xưa [D]Cong cong năm ngón ngũ hành [C]__Trăm năm bước mộng du [D]__ [Em]__[G]__[Am]__ [Em]Nam mô nam mô nam mô nam mô Butda[Bm]__ [Am]__Một vòng thôi miên thôi miên Apsara [Em]__Nhật nguyệt trên cao trên cao trên cao sáng tỏ Em [C]múa [D]nghiêng [Em]ngả [Am]__ [Em]__ ...... [Am]__Hoang sơ tháp [Em]cổ [Bm]__Hoang sơ vũ điệu [Em]xưa [Am]__Nhật nguyện trên cao nhân gian dưới thấp cách [Em]xa [Bm]__Nam mô nam mô A di [Em]đà [Am]Hoang sơ tháp cổ [Bm]Cong cong năm ngón ngũ [Em]hành [Am]Nhật nguyệt trên cao nhân gian dưới thấp cách [Em]xa [Bm]Nam mô nam mô a di [Em]đà [Cmaj7]__Nam mô nam mô nam mô nam [Bm]mô Butđa [Em]__Trăm năm em múa ngả nghiêng, ngả nghiêng, ngả [Cmaj7]nghiêng [D]__ [Em]Mưa bay tháp cổ … [Bm]Mưa bay trên đá …. [Cmaj7]Trăm năm bước mộng du [D] [Em]Trăm năm bước phù du

Video hướng dẫn