1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày Mưa - Mỹ Linh

Cuộn trang

[E]Một người nằm mơ trên sông [C#m]Trôi qua bao ngày nắng [B]Trôi qua bao ngày [E]mưa Lòng [F#m]chẳng mong quay [B]về, [E]Về ngày mà ta xa nhau. [C#m]Có mưa rơi ngoài sân, [F#m]Có đêm trôi vào [B]trái tim [E]mình. [E]Em ơi ngày [G#m/D#]mưa đã mang những [C#m]vui buồn kia, Bao [B]năm về vây khốn. [E]Ta rơi vào [G#m]trong nỗi đau đời [F#m]nhau, Buồn ơi đến [B]mau. [E]Em ơi dòng [G#m/D#]sông đã chia giấc [C#m]mơ thành hai, Sao [B]ta đợi nhau mãi. [E]Ta nghe tình [G#m]ta lá khô trải [F#m]dài, [B]Như ngày [E]mưa. (như trên) Một người ngồi mơ cuối phố, Có bao nhiêu ngày mưa. Trên bao nhiêu hoàng hôn, Lòng vẫn mong quay về, Về ngày mà ta quen nhau, Có mưa rơi ngoài sân, Có tay ai tìm đăm chăn mềm. Em ơi ngày mưa đã mang những vui buồn kia, Bao năm về vây khốn. Ta rơi vào trong nỗi đau đời nhau, Buồn ơi đến mau. Em ơi dòng sông đã chia giấc mơ thành hai, Sao ta đợi nhau mãi. Ta nghe tình ta lá khô trải dài, Như ngày mưa. [A]Như là em vẫn [D]chờ, vẫn đợi [G]anh cuối [C]phố. [A]Như còn đó thân [B7]run trong vòng [E]tay. Và [C]như, ta chẳng [C]biết. Và [Am]như, ta đâu [Am]biết. [C]Tình kia sao xoá [D]hết. [G]Em ơi ngày [D/F#]mưa đã mang những [Em]vui buồn kia, Bao [D]năm về vây khốn. [G]Ta rơi vào [Bm]trong nỗi đau đời [Am]nhau, Buồn ơi đến [D]mau. [G]Em ơi dòng [D/F#]sông đã chia giấc [Em]mơ thành hai, Sao [D]ta đợi nhau mãi. [G]Ta nghe tình [Bm]ta lá khô trải [Am]dài, [D]Như ngày [G]mưa. Ta rơi vào trong nỗi đau mất nhau, Như ngày mưa... Như ngày mưa... Như ngày mưa... Như ngày mưa...

Video hướng dẫn