1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nghèo

Cuộn trang

Thế hệ t [F#m/b]ôi phút chốc [Asus4/f#]vui [F#m/b]phút chốc buồn cười mộ [Asus4/f#]t [F#m/b]mình khóc cũn g một mình thừa n [Asus4/f#]hiệt [F#m/b] [Asus4/f#] [F#m/b]tình thiếu niềm tin già u hy vọng nhưng nghèo hoài bão - [G7]--- bỏ đêm [Asus4/f#]sau [G7] [Asus4/f#]hát lời ca nguyền tù tú ng anh chị t [Asus4/f#]ôi [F#m/b] [Em7]nghèo tiến g cười nghèo câu ca nghèo chút n [Asus4/f#]ắng [F#m/b]qua cơn m ê dài nghèo giấc ngủ [Asus4/f#]thiếu [F#m/b] [Asus4/f#] [F#m/b]bình minh giàu nỗi b uồn đêm ngày chinh chiến nghèo tất c [G7]ả trừ tiền [Asus4/f#]ra ôi nghèo tấ [G7]t cả trừ tiền [F#m/b]r a Này trái tim đang dần hoá đá và làm ra người máy biết yêu này trái tim mang đầy nghi vấn và tìm nhau từ trong giấc mơ anh tôi nghèo chị tôi nghèo tôi nghèo nghèo một lòng tin

Video hướng dẫn