highlight chords
Thế hệ t [F#m/b]ôi
phút chốc [Asus4/f#]vui [F#m/b]phút chốc buồn
cười mộ [Asus4/f#]t [F#m/b]mình khóc cũn g một mình
thừa n [Asus4/f#]hiệt [F#m/b] [Asus4/f#] [F#m/b]tình thiếu niềm tin già u hy vọng nhưng nghèo hoài bão
- [G7]--- bỏ đêm [Asus4/f#]sau [G7] [Asus4/f#]hát lời ca nguyền tù tú ng
anh chị t [Asus4/f#]ôi [F#m/b] [Em7]nghèo tiến g cười nghèo câu ca
nghèo chút n [Asus4/f#]ắng [F#m/b]qua cơn m ê dài
nghèo giấc ngủ [Asus4/f#]thiếu [F#m/b] [Asus4/f#] [F#m/b]bình minh giàu nỗi b uồn đêm ngày chinh chiến
nghèo tất c [G7]ả trừ tiền [Asus4/f#]ra
ôi nghèo tấ [G7]t cả trừ tiền [F#m/b]r a
Này trái tim đang dần hoá đá
và làm ra người máy biết yêu
này trái tim mang đầy nghi vấn
và tìm nhau từ trong giấc mơ
anh tôi nghèo chị tôi nghèo tôi nghèo
nghèo một lòng tin
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nghèo

N/A
Thế hệ t [F#m/b]ôi
phút chốc [Asus4/f#]vui [F#m/b]phút chốc buồn
cười mộ [Asus4/f#]t [F#m/b]mình khóc cũn g một mình
thừa n [Asus4/f#]hiệt [F#m/b] [Asus4/f#] [F#m/b]tình thiếu niềm tin già u hy vọng nhưng nghèo hoài bão
- [G7]--- bỏ đêm [Asus4/f#]sau [G7] [Asus4/f#]hát lời ca nguyền tù tú ng
anh chị t [Asus4/f#]ôi [F#m/b] [Em7]nghèo tiến g cười nghèo câu ca
nghèo chút n [Asus4/f#]ắng [F#m/b]qua cơn m ê dài
nghèo giấc ngủ [Asus4/f#]thiếu [F#m/b] [Asus4/f#] [F#m/b]bình minh giàu nỗi b uồn đêm ngày chinh chiến
nghèo tất c [G7]ả trừ tiền [Asus4/f#]ra
ôi nghèo tấ [G7]t cả trừ tiền [F#m/b]r a
Này trái tim đang dần hoá đá
và làm ra người máy biết yêu
này trái tim mang đầy nghi vấn
và tìm nhau từ trong giấc mơ
anh tôi nghèo chị tôi nghèo tôi nghèo
nghèo một lòng tin

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com