Ngợi Khen Dòng Huyết

≣≣
Tone chuan D. [C]apo 2 choi C 
[C]Tôi hân hoan ngợi khen dòng huyết [C/E]báu, 
Đã tuôn [Dm]vì tội nhân khắp hoàn [G7]cầu; 
[C]Tôn vinh Con Độc Sanh từ Cha [C/E]Thánh, 
Đã mang [Dm]lằn đòn [G7]đặng chữa tôi lành; 
[F]Tuy xưa tôi lang thang đi xa [C/E]chuồng, 
[F]Tâm linh cưu mang [D7]khổ đau lo [G7]buồn; 
[C]Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết [C/E]quí, 
Ắt [Dm]tâm tôi tinh [G7]anh tuyết khôn bì. 
 
Điệp Khúc: 
[C]Tinh bạch hơn tuyết [G7]nay! 
[Dm]Tinh bạch hơn tuyết [C]nay! 
[Am]Chúa lấy huyết báu phiếu trắng [F]trong [Dm]ngần, 
Chắc [G]tôi tinh bạch [G7]hơn tuyết muôn [C]phần!
Danh sách hợp âm (Click để tắt)