1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhạc Phim Mình Cưới Thật Em Nhé

Cuộn trang

Hãy đến yêu cho ngày [Bm]dài Tôi mơ [A]đến một ngày mai [Bm] Hãy đến [Bm]như với lạc loài [A] Yêu đương [F#m]như một lâu [Bm]đài. Ta sẽ yêu người nôn [D]nao Quên đi [A]những ngày lao đao [D] Ta sẽ yêu người đậm [A]sâu Con tim [F#m]thơ dại từ [Bm]đầu Hãy đến yêu như ngày [Bm]đầu Cho nhau [A]ước hẹn dài lâu [Bm] Hãy đến [Bm]yêu như ngày đầu [A] Con tim [F#m]chưa từng khổ [Bm]đau. Ta sẽ yêu người chiêm [Bm]bao Quên đi [A]những ngày hư hao [D] Ta sẽ yêu người đậm [A]sâu Xin yêu [F#m]trở lại từ [Bm]đầu...

Video hướng dẫn