Nhỏ Ơi Chế

≣≣
Lần [Am] đầu ta gặp nhỏ[G] 
Trên[Em] phố Trần Duy Hưng[Am] 
Ngập [F]ngừng ta hỏi nhỏ[G] 
Nhỏ[Bm] bảo: “Nhỏ sinh viên”[E] 
Uh[A7] thì còn 5 trăm[Dm] 
Bây [G]giờ đi nhé nhỏ?[E7]… Nhỏ đi[Am] 
 
Lần [Am]này ta gặp nhỏ[G] 
Trong[Em] khách sạn đi ra[Am] 
Ngập[F] ngừng ta hỏi nhỏ[G] 
Nhỏ bảo[Bm] , nhỏ không đi[C] 
[A7]thì nhỏ không đi[Dm] 
Thêm[G] tiền đi nhé nhỏ[E7]….nhỏ đi…[Am] 
 
Rồi[Am] lần ta gặp nhỏ[G] 
Đang[Em] lắc ở trong bar[Am] 
Ngập [F]ngừng ta hỏi nhỏ[G] 
Nhỏ [Bm]bảo nhỏ chưa phê[C] 
Ừ thì[A7] nhỏ chưa phê[Dm] 
Thêm[G] cần chơi nhé nhỏ[E7]..nhỏ phê[Am] 
 
Vài[Am] lần ta gặp nhỏ[G] 
Ta[Em] biến thành thân quen[Am] 
Ngập[F] ngừng ta hỏi nhỏ[G] 
Nhỏ[Bm] bảo nhỏ mang thai[C] 
Ừ thì[A7] nhỏ mang thai[Dm] 
Nhưng[G] lại ko biết được[E7] 
Của aii..!!![Am] 
 
Lần [Am]này ta gặp nhỏ[G] 
Đi [Em]khách ở chân đê[Am] 
Ngập[F] ngừng ta hỏi nhỏ[G] 
Nhỏ[Bm] bảo nhỏ không some[C] 
Ừ thì[A7] nhỏ không some[Dm] 
Thêm[G] tiền some nhé nhỏ?[E7]…nhỏ some[Am] 
 
Lần [Am]này tôi gặp nhỏ[G] 
Trong[Em] nghĩa địa Sơn La[Am] 
Giật[F] mình tôi nhìn nhỏ[G] 
Định[Bm] tìm vài cây nhang[C] 
Bật lửa[A7] thì ko mang[Dm] 
Thôi[G] thì bye nhé nhỏ[E7]……. lần sau[Am]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)