highlight chords
Capo 5
[Am]Love is like the ocean, [G]burning in dev [F]otion
When you [Am]go, go, [Dm]go, oh [G]no
[Am]Feel my heart is burning, [G]when the night is [F]turning
I will [Am]go, go, [Dm]go, oh [G]no
[F]Baby I will love you, [E]Every night and day
[F]Baby I will kiss you, [E]But I have to say [E] [E] [Dm] [E]
-----------------------------------------------------
*PRE CHUROS
No face, no name, no [Am]number, Your love is like a [G]thunder
I'm dancing on a fire, burning in my [Am]heart
No face, no name, no number, Oh girl I'm not a [G]hunter
Your love is like desire, burning in my [Am]soul
-----------------------------------------------------
*CHUROS
No [Am]face, no name, no number, Oh love is like a [G]thunder
Oh love is like the heaven, it's so hard to [Am]find
No face, no name, no number, Oh girl I'm not a [G]hunter
Your love is like a river, flowing in my [Am]mind [G]
-----------------------------------------------------
*VERSE 2
[Am]Feel your dreams are flying, [G]dreams are never [F]dying
I don't [Am]go, go, [Dm]go, oh [G]no
You're [Am]eyes tells a story, [G]baby oh don't [F]worry,
When you [Am]go, go, [Dm]go, oh [G]no
[F]Baby cause I love you, [E]Forever and a day
[F]Baby I will kiss you, [E]but I have to say [E] [E] [Dm] [E]
-----------------------------------------------------
*PRE CHUROS
No face, no name, no [Am]number, Your love is like a [G]thunder
I'm dancing on a fire, burning in my [Am]heart
No face, no name, no number, Oh girl I'm not a [G]hunter
Your love is like desire, burning in my [Am]soul
-----------------------------------------------------
*CHUROS
No [Am]face, no name, no number, Oh love is like a [G]thunder
Oh love is like the heaven, it's so hard to [Am]find
No face, no name, no number, Oh girl I'm not a [G]hunter
Your love is like a river, flowing in my [Am]mind [G]

Đúng tông theo bài hát là như trên, nếu cao bạn có thể hạ xuống capo4 là đc
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

No Face, No Name, No Number

N/A
Capo 5
[Am]Love is like the ocean, [G]burning in dev [F]otion
When you [Am]go, go, [Dm]go, oh [G]no
[Am]Feel my heart is burning, [G]when the night is [F]turning
I will [Am]go, go, [Dm]go, oh [G]no
[F]Baby I will love you, [E]Every night and day
[F]Baby I will kiss you, [E]But I have to say [E] [E] [Dm] [E]
-----------------------------------------------------
*PRE CHUROS
No face, no name, no [Am]number, Your love is like a [G]thunder
I'm dancing on a fire, burning in my [Am]heart
No face, no name, no number, Oh girl I'm not a [G]hunter
Your love is like desire, burning in my [Am]soul
-----------------------------------------------------
*CHUROS
No [Am]face, no name, no number, Oh love is like a [G]thunder
Oh love is like the heaven, it's so hard to [Am]find
No face, no name, no number, Oh girl I'm not a [G]hunter
Your love is like a river, flowing in my [Am]mind [G]
-----------------------------------------------------
*VERSE 2
[Am]Feel your dreams are flying, [G]dreams are never [F]dying
I don't [Am]go, go, [Dm]go, oh [G]no
You're [Am]eyes tells a story, [G]baby oh don't [F]worry,
When you [Am]go, go, [Dm]go, oh [G]no
[F]Baby cause I love you, [E]Forever and a day
[F]Baby I will kiss you, [E]but I have to say [E] [E] [Dm] [E]
-----------------------------------------------------
*PRE CHUROS
No face, no name, no [Am]number, Your love is like a [G]thunder
I'm dancing on a fire, burning in my [Am]heart
No face, no name, no number, Oh girl I'm not a [G]hunter
Your love is like desire, burning in my [Am]soul
-----------------------------------------------------
*CHUROS
No [Am]face, no name, no number, Oh love is like a [G]thunder
Oh love is like the heaven, it's so hard to [Am]find
No face, no name, no number, Oh girl I'm not a [G]hunter
Your love is like a river, flowing in my [Am]mind [G]

Đúng tông theo bài hát là như trên, nếu cao bạn có thể hạ xuống capo4 là đc

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com