highlight chords
Linkin Park G#m
Weep [Am]not for [C]roads [F]untraveled
Weep [Am]not for [C]paths [G]left alone
Cause [F]beyond every [Am]bend is a [E]long blinding [Am]end
It's the [C]worst kind of [E]pain I've [Am]known
Give [Am]up your [C]heart left [F]broken.
And [Am]let that [C]mistake [G]pass on
Cause the [F]love that [Am]you lost [E]wasn't worth what it [Am]cost
And in [C]time you'll [E]be glad [Am]it's gone.
[Am] [C] [F] [Am] [C] [G] [F] [Am] [E] [Am] [C] [E] [Am](x2)
Woahoowoah...
Weep [Am]not [C]for roads [F]untraveled
Weep [Am]not [C]for sights [G]unseen
May your [F]love never [Am]end and if [E]you need a [Am]friend,
There's a [Am]seat here [E]along side [Am]me.
[Am] [C] [F] [Am] [C] [G] [F] [Am] [E] [Am] [C] [E] [Am]
Woahoowoah...
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Roads Untraveled

N/A
Linkin Park G#m
Weep [Am]not for [C]roads [F]untraveled
Weep [Am]not for [C]paths [G]left alone
Cause [F]beyond every [Am]bend is a [E]long blinding [Am]end
It's the [C]worst kind of [E]pain I've [Am]known
Give [Am]up your [C]heart left [F]broken.
And [Am]let that [C]mistake [G]pass on
Cause the [F]love that [Am]you lost [E]wasn't worth what it [Am]cost
And in [C]time you'll [E]be glad [Am]it's gone.
[Am] [C] [F] [Am] [C] [G] [F] [Am] [E] [Am] [C] [E] [Am](x2)
Woahoowoah...
Weep [Am]not [C]for roads [F]untraveled
Weep [Am]not [C]for sights [G]unseen
May your [F]love never [Am]end and if [E]you need a [Am]friend,
There's a [Am]seat here [E]along side [Am]me.
[Am] [C] [F] [Am] [C] [G] [F] [Am] [E] [Am] [C] [E] [Am]
Woahoowoah...

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com