Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sứ Mạng

Cuộn trang

Đường nhân gian[F] Chúa đi[G] một mình[C] chông gai! Hãy để con[F] đi[G] cùng Ngài[C] Dẫu máu rơi[F] hay[G] khi lệ tràn[C] trên mi Thì con xin[F] bước theo[Em] một mình Cha[Am] Dù non cao[F] con[G] không ngại gì[C] gian lao Dù đại dương[F] thẳm sâu[G] con không sợ gì[C] gian nguy Quyết dấn thân[F] ra[G] đi phục vụ[C] tha nhân vì tình yêu[F] những linh[Em] hồn hư vong[Am] Lạy Cha yêu![Dm] Xin Cha[Em] biệt phái chính con[Am] Nguyện theo Cha[Dm] con đường[G] phía trước[C] Con[Dm] bằng lòng[G] dâng hiến từ bỏ[Am] chính[G] mình[F] Xin[Dm7] Chúa tiếp[Em] nhận đời con[Am] ................... Dù non cao[F] con[G] không ngại gì[C] gian lao Dù đại dương[F] thẳm sâu[G] con không sợ gì[C] gian nguy Quyết dấn thân[F] ra[G] đi phục vụ[C] tha nhân vì tình yêu[F] những linh[Em] hồn hư vong[Am] Lạy Cha yêu![Dm] Xin Cha[Em] biệt phái chính con[Am] Nguyện theo Cha[Dm] con đường[G] phía trước[C] Con[Dm] bằng lòng[G] dâng hiến từ bỏ[Am] chính[G] mình[F] Xin[Dm7] Chúa tiếp[Em] nhận đời con[Am] Dù nhân gian[Dm] khinh chê[Em] thù ghét con đây[Am] Tình yêu con[Dm] không hề[G] thay đổi[C] Với[Dm] năng quyền[G] thập giá tình yêu[Am] cứu[G] chuộc[F] Con[Dm7] quyết theo[Em] hầu việc Cha[Am] Ngài vì con[Dm] hi sinh[Em] từ bỏ chính mình[Am] Tình yêu Cha[Dm7] biển trời[G] ví sánh[C] Xin[Dm] hãy dùng[G] đời sống của con[Am] cho[G] Ngài[F] Con[Dm7] mãi yêu[Em] Ngài Cha ơi![Am]