1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Cha - Thùy Dương

Cuộn trang

1. [Am] Tình Cha là dòng [Dm] sông, [F] êm xuôi nguồn [C] hạnh phúc [Am]con là chiếc lá [G] nhỏ, [F] trôi bao giờ cho [C] xiếc [Am] nên xin được mục [F] nát, [C] chết trên dòng sông [Am] sâu ĐK: [Em] Ôi nhiệm [D] mầu, [F#] Tình Cha quá thẳm [G] sâu [F]thương con nào ai [C] thấu, [Em] cao vượt cả đất [Am] trời [G] lòng con [D] nay,[C] mê say Tình Yêu [G] Chúa [Em]muốn sống chết trong [D] tay Ngài,[F] muốn biến tan trong [C] tình Ngài 2. Tình Cha là đồi dâu, tươi xanh màu hạnh phúc con là kiếp sâu tằm, ăn bao giờ cho hết nên xin được gục chết, chết trên đồi dâu xanh 3. Tình Cha là đồi thông, ươm thơ mùa thu vắng con là kiếp ve sầu, kêu bao giờ cho thấu Nên xin được ẩn giấu, dưới nương đồi thông gieo

Video hướng dẫn