Nhạc sĩ Karik

Tin

Vòng Lặp: [A] - [E] - [F#m] - [D] Ngày [A]mai ! ngày mình tin vào [E]ai đó ? Hay tự đi dù [F#m]sai đó,đợi chờ ngày [D]mai Ngày [A]mai ! ngày tay không dù đôi chân mòn 2 [E]gót S...