Tìm kiếm bắt đầu bằng chữ R

Rừng Xưa Đã Khép [Em]

Em Am Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ cây D G Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa C Am Rừng thu lá úa em vẫn chưa về C B7 Rừng đông cuốn gió em đứng bơ v...

Remember when (G)

G Em C D (2x) G Em C D Remember when I was young and so were you G C D And time stood still and love was all we knew G Em You were the first, so was I C D We made love and then ...