Ca sĩ Đạt G

Xin

Tone chuan la G#m. Capo 4 choi Em. Tone [Em] [Em7]Anh không muốn khóc nhưng không kiềm [Bm7]được nước mắt [Am7]Ôm em thật [D]lâu dù đau đớn [Gmaj7]như thế nào [Em7]Nơi có những ...