Ca sĩ Tạ Quang Thắng

Viết tình ca

capo ngăn 1 thế C C Cha da đa đa đà Am Cha da đa đa đà F G Cha da đà đa C Có người hỏi tôi rằng: Am "Sao anh không viết tình ca? Csus4 Để những nhớ thương Những khát khao Những ...