Ca sĩ Taylor Swift

Mine

Thuở còn đại học, anh làm thêm công việc bồi bàn Rời bỏ một thị trấn nhỏ mà chưa hề ngoảnh đầu lại Còn em thì là một đứa liều lĩnh thích tự do bay nhảy, trong khi mang nặng nỗi ...

Sparks Fly

Cách anh bước đi hệt như cơn bão Còn em chỉ là ngôi nhà xếp bởi những lá bài Anh chính là mối nguy Mà em nên tránh thật xa Nhưng em biết mình chẳng thể đi đâu Và rồi anh đứng ng...