Tìm kiếm bắt đầu bằng chữ Y

Yêu anh-Miu Lê

A E Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ F#m D A Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. A E Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi. F#m Yêu anh hết thân này. D Yêu anh chẳng tiế...

Yêu Hà Nội

Intro : Am - Em – G Am Em F C Nếu ngày mai cách xa Hà Nội , tôi sẽ nhớ thương về nơi này . Am F C G Từ sâu tận con tim muốn nói rằng tôi đã yêu thật nhiều những lối đi , bao Am ...