Tìm kiếm bắt đầu bằng chữ Y

Yêu anh-Miu Lê

A E Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ F#m D A Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. A E Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi. F#m Yêu anh hết thân này. D Yêu anh chẳng tiế...

Yesterday - The Beatles

C E7 Am G Yesterday , all my troubles seemed so far away F G7 C Now it looks as though the y"re here to stay Am G F C Oh I belie ve i n Yester day Suddenly, I"m not half the man...