Tìm kiếm bắt đầu bằng chữ Y

Yêu anh-Miu Lê

A E Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ F#m D A Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. A E Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi. F#m Yêu anh hết thân này. D Yêu anh chẳng tiế...
Tắt QC