Tìm kiếm bắt đầu bằng chữ M

Mãi Mãi - Lam Trường

Đời bao buồn [A] vui, ngày tháng đưa ta về [E] đâu Người [F#m] ơi, nếu trong cuộc [C#m] đời thiếu vắng một tình [F#m] yêu Nếu trong đời [E] anh thiếu em Từng [D] đêm nhạc ru tiế...

Mưa - Thuỳ Chi ( Tone C)

C Am Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay G F Em7 ..Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người Dm G Mưa có vui như em và anh C C Am ...Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh Bb F Em7 ..Vì ...
Tắt QC