Ca sĩ Bằng Kiều

Thao thức vì em

G C Em ơi suốt đêm thao thức vì em Bm Vì lời giã từ lúc anh ra về C G Rằng mai đây anh lại thăm Bm Ước gì trọn cuộc đời D Là mình luôn luôn có đôi . G C Anh ơi nhớ thương , thươ...
Tắt QC