Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh

Hello Việt Nam

C D G Em Bạn hãy nói cho tôi biết chăng , về họ, tên mà tôi đã mang . C D G về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong . C D G Em Lòng tôi mong biết đất nước tôi , đất nước đã có...
Tắt QC