Ca sĩ Thùy Chi

Giấc mơ trưa (G)

G Em nằm em nhớ D G Một ngày trong veo Em D Một mùa nghiêng nghiêng n C Cánh đồng xa mờ A D Cánh cò nghiêng cuối trời G Em về nơi ấy D G Một bờ vai xanh Em D Một dòng tóc xanh C...