Ca sĩ

Buồn 2

Am G Đêm dần xuống tôi với tôi nơi này ... F G C E7 Ngồi đếm sao mong chờ ... Am G Em giờ đã, vui với ai quên tôi ... F G Am Giờ đã quên tình tôi ... Am G Xưa người nói, ta sẽ đ...