Tìm kiếm bắt đầu bằng chữ C

Chân Tình (Am)

(nhịp 4/4) Am Dm Mùa xuân vừa | đến hoa về trên những bàn | tay G E Am ...Và em vừa | đến thay màu áo mới vì | anh F Dm Bb ...Nguyện cho ngày | tháng êm đềm như những sớm | mai ...