Tìm kiếm bắt đầu bằng chữ E

Em không quay về (Giọng C)

C Kể từ khi người đi mùa đông càng rét thêm… G Cho lòng anh ngày đêm nghĩ đến em… Am Anh vẫn luôn nhớ về… F Từng lời ta cùng nhau ước thề… C Nhưng giờ đây tình yêu đã vỡ tan… G ...

Em Không Quay Về ( Giọng Hoàng Tôn)

G Kể từ khi người đi mùa đông càng rét thêm… D Cho lòng anh ngày đêm nghĩ đến em… Em Anh vẫn luôn nhớ về… C Từng lời ta cùng nhau ước thề… G Nhưng giờ đây tình yêu đã vỡ tan… D ...
Tắt QC