Tìm kiếm bắt đầu bằng chữ O

Only Love - Trade Mark(C)

Only Love Am F C G 2 A M and the rain is falling Am F G C Here we are at the crossroads once again F G You"re telling me you"re so confused Em Am You can"t make up your mind F I...

Ở nhà quê mới lên

Am Am Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên Dm Dm Nhìn ôtô nó đi em tưởng con trâu nó phi ì í ì i E Am Ở nhà quê mới lên em không biết gì Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên...
Tắt QC