Ca sĩ Anh Tú

Hoài mong

F C Bb Gm C T ừng giọt lệ mờ trong sương chờ ai cơn mông xưa đã phai mờ , F Dm Gm C t ừ khi em qua chốn này những ân tình ai hay có anh đợi mong . Bb C Bb C T ừng giọt lệ mặn đắ...