Ca sĩ Mỹ Linh

Biển khát

Am Biển lỗi lầm E Am Để cho con sóng chứa đầy bão dông F Em lỗi lầm E Dm Để con tim anh mang bao đớn đau G Em tiễn anh đi ngày nào C Am dù biển có song , sóng cuốn vào nhau Dm F...